DHKT

Góp ý Dự thảo xét duyệt và công nhận sáng kiến của Đại học Đà Nẵng

19/11/2020
Kính gửi Lãnh đạo các đơn vị,

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-ĐHĐN ngày 15/5/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm nội bộ của ĐHĐN năm 2020, Ban Khoa học, Công nghệ  Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng lại Quy định về tổ chức xét duyệt  công nhận sáng kiến (thay thế Quyết định 8796/QĐ-ĐHĐN ngày 26/11/2013).  

Phòng KH&HTQT kính chuyển đến các đơn vị Dự thảo Quy định xét duyệt  công nhận sáng kiến như file đính kèm. Kính đề nghị các đơn vị triển khai góp ý cho dự thảo này  gửi văn bản góp ý (bản mềm tại file đính kèm) về Phòng Khoa học & HTQT qua địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn  trước 24/11/2020 (Thứ Ba).

Toàn văn Dự thảo xét duyệt sáng kiến sáng tạo của ĐHĐN tại đây

Trân trọng!
P. KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn