DHKT

Góp ý Dự thảo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

14/09/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Thực hiện QĐ số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì xây dựng Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình). Trên cơ sở này, Bộ KH&CN đã dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình. Bộ KH&CN xin gửi đến Quý Thầy Cô bản dự thảo và kính đề nghị Quý Thầy Cô cho ý kiến góp ý trước ngày 30/9/2020, cụ thể:

- Toàn văn dự thảo Chương trình phát triển SHTT đến năm 2030: tại đây

- Thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý: trước 25/9/2020 qua email của Phòng Khoa học & HTTQ (khoahoc@due.edu.vn)

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô.

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn