DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế các nhà khoa học trẻ ICYREB 2020

28/08/2020
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Với mục đích bồi dưỡng và phát triển đội ngũ các nhà nghiên cứu trẻ có năng lực nhằm hướng tới những sản phẩm khoa học ngang tầm khu vực và quốc tế, Trường Đại học Thương Mại, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại Thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ khối Kinh tế & Kinh doanh (ICYREB 2020). Phòng KH&HTQT trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên, cán bộ nghiên cứu (không quá 40 tuổi tính đến 2020) tham gia viết bài và tham dự hội thảo này.  

Thời gian tổ chức: giữa tháng 12/2020
Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Thương mại, Tp. Hà Nội
Thời gian nhận bài: trước ngày 30/9/2020
Bài viết gửi vềemail khoahoc@tmu.edu.vn

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô tham khảo Thư mời viết bài đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!
P. KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn