DHKT

[Tạm hoãn] Thư mời tham dự nghiệm thu bản thảo sách chuyên khảo "“Tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (Một cách tiếp cận): Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam”

30/07/2020

Kính gửi: Quý Thầy/Cô.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bản thảo giáo trình.

Tên sách chuyên khảo: “Tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (Một cách tiếp cận): Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam”

Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa

Thời gian: 16h00, ngày 30 tháng 07 năm 2020 (thứ Tư). 

Địa điểm:  Phòng E204, Khu giảng đường E, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. 

Thành phần:

- Theo QĐ số 743/QĐ-ĐHKT ngày 5/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.                      

- Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm. 

Trân trọng kính mời!  

Phòng KH&HTQT

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn