DHKT

Thư mời tham dự Hội thảo quốc gia "Phát triển kinh tế số - những yêu cầu đổi mới quản lý tiền tệ ở Việt Nam"

18/12/2019
Kính gửi Quý Thầy Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các bạn sinh viên.

Học viện Ngân hàng phối hợp với Khoa Tài chính và Khoa Thương mại điện tử - Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN phối hợp tổ chức Hội thảo "Phát triển nền kinh tế số - Những yêu cầu đổi mới quản lý tiền tệ ở Việt Nam". Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên đến tham dự, cụ thể:
Thời gian: 13h45 ngày 20 tháng 12 năm 2019 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng

Chương trình Hội thảo: tại đây

Tài liệu Hội thảo: tại đây

Form đăng ký Hội thảo dành cho các bạn sinh viên để tính điểm ngoại khóa HK 1 2019-2020: http://bit.ly/36yTgQy (giới han cho 50 bạn đăng ký đầu tiên trước 17h ngày 19/12/2019)
Thông tin liên lạc: Phòng KH&HTQT (0236-3954243, khoahoc@due.edu.vn)
Thông báo này thay cho giấy mời.
Trân trọng kính mời.
P.KH&HTQTNghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn