DHKT

T2019 - Hỗ trợ sử dụng phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin

28/08/2019
Kính gửi Quý Thầy Cô chủ nhiệm đề tài cấp Trường năm 2019.

Đối với các đề tài T2019, Nhà trường có yêu cầu mới v/v kiểm tra đạo văn toàn văn báo cáo tổng kết cuối cùng trước khi đưa ra bảo vệ Hội đồng cấp Trường (tỷ lệ trùng yêu cầu phải dưới 30%, tương đương với luận văn tốt nghiệp của chính quy hiện nay) & bổ sung vào kho tài liệu nội sinh Turnitin của DUE: theo kế hoạch trễ nhất ngày 19/12/2019 (vì cần tối thiểu 7 ngày thành lập Hội đồng cấp Trường) 
Để hỗ trợ Quý Thầy Cô trong việc sử dụng phần mềm Turnitin, Phòng KH&HTQT xin gửi đến Quý Thầy Cô các thông tin sau
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Turnitin (dành cho Giáo viên): tại đây
- Cách tạo + kích hoạt account Turnitin từ thư mời tạo account: vui lòng liên hệ Mr Hoàng Sinh (admin Turnitin của DUE) hoangsinhnguyen@due.edu.vn trong trường hợp không tìm ra thư mời Tạo tài khoản Turnitin đã được gửi cho Quý Thầy Cô vào tháng 3/2018. Thư mời đã được Admin DUE gửi cho tất cả các Thầy Cô qua email due.edu.vn
- Cách sử dụng Turnitin (tạo lớp, tạo bài tập, kiểm tra đạo văn): Phòng KH&HTQT, thứ 3, ngày 3/9/2019 trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 16h30. Quý Thầy Cô cần hướng dẫn sử dụng Turnitin, vui lòng kích hoạt account Turnitin trước & mang theo máy tính cá nhân, Phòng KH&HTQT sẽ hướng dẫn Quý Thầy Cô từ account giáo viên cá nhân.

Sau thời gian trên, nếu Quý Thầy Cô cần tư vấn thêm về Turnitin, vui lòng liên hệ với giáo vụ sau đại học của Khoa (nếu có) hoặc giáo viên được phân quyền Sub-Admin của Khoa để được hỗ trợ thêm. 

Best regards
P.KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn