DHKT

 • Nghiên cứu viên và cộng tác viên nghiên cứu

  Giám đốc Trung tâm: PGS. TS. VÕ THỊ THUÝ ANH, Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

  Phó Giám đốc Trung tâm: TS. NGUYỄN TRUNG DŨNG, Đại diện của Đại học Liege tại Việt Nam.

  Nghiên cứu viên:

   STT  Họ và Tên
  Đơn vị công tác
   1 TS. Lê Thị Minh Hằng  Khoa Quản trị kinh doanh 
   2  TS. Đinh Thị Lệ Trâm Khoa Marketing 
   3 TS. Nguyễn Thị Thuỷ  Khoa Thương Mại 
   4  TS. Đặng Thị Thu Trang  Khoa Thương Mại
   5 ThS. Nguyễn Trung Hiệp  Khoa Quản trị kinh doanh 
   6 ThS. Ngô Quang Mỹ  Khoa Thương Mại