DHKT

Lịch công tác tuần 08 năm học 2022 – 2023

18/09/2022

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022

Năm học 2022 – 2023

 

THỨ-NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 19/09

14h00

Tiếp đoàn Trường Đại học Hull (Anh Quốc)

- Bà Kathryn Sarah Brough, Quản lý tuyển sinh quốc tế (Đông Nam Á và Châu Âu);

- Bà Alix Joyce Robinson, Chuyên viên tuyển sinh quốc tế

- Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo;

- Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Sinh viên chương trình liên kết quốc tế được điều động

Phòng họp E101

Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT

BA – 20/09

8h00

Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Theo Thông báo số 843-TB/ĐU ngày 16/9/2022 của Đảng ủy ĐHĐN.

 

Hội trường

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

9h00

NCS Võ Hoàn Hải báo cáo luận án tiến sĩ cấp Khoa, chuyên ngành Kinh tế phát triển

- Các thành viên hội đồng;

- NCS và học viên cao học quan tâm

Phòng D205

TS. Lê Bảo

14h00

(thay cho 9h00 cùng ngày)

Họp Tổ soạn thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Kinh tế

Theo QĐ số 1232/QĐ-ĐHKT ngày 22/8/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT

Phòng họp H101

Tổ trưởng Tổ soạn thảo PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

15h00

Tập huấn thao tác trên phần mềm thu hồ sơ nhập học khóa 48K

Tổ tiếp nhận hồ sơ nhập học theo QĐ số 1347/QĐ ngày 08/09/2022

Hội trường E

Trung tâm CNTT&TT

TƯ – 21/09

7h00

Đón tiếp Tân sinh viên hệ chính quy, khóa 48K, tuyển sinh năm 2022 nhập học

- Tổ tiếp nhận hồ sơ nhập học theo QĐ số 1347/QĐ ngày 08/09/2022;

- Tân sinh viên khóa 48K

Hội trường E

Trưởng Ban Chỉ đạo

PGS.TS. Lê Văn Huy

8h00

Bảo vệ đề cương cao học Ngành Quản lý kinh tế, Khóa K42

Theo Quyết định

Phòng D303

Chủ tịch hội đồng

8h00

Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động

Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng Tiếp công dân (P.1003, khu B 41 Lê Duẩn)

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Lê Thành Bắc

8h30

Báo cáo ý tưởng Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Đại học Đà Nẵng tỷ lệ 1/500 khu vực tỉnh Quảng Nam

- ĐHĐN: Thường trực Hội đồng, Ban Giám đốc, Chánh VP, đại diện lãnh đạo các ban: QLCSVCĐT, KHTC, ĐT, KHCNMT, TCCB, ĐBCLGD, QLDAODA;

- Các trường: ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP: Đại diện Lãnh đạo;

- Đại biểu khách mời;

- Đơn vị tư vấn

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

13h00

Đón tiếp Tân sinh viên hệ chính quy, khóa 48K, tuyển sinh năm 2022 nhập học

- Tổ tiếp nhận hồ sơ nhập học theo QĐ số 1347/QĐ ngày 08/09/2022;

- Tân sinh viên khóa 48K

Hội trường E

Trưởng Ban Chỉ đạo

PGS.TS. Lê Văn Huy

14h00

Họp giao ban công tác kế hoạch tài chính

- ĐHĐN: Ban KHTC: Phó Trưởng Ban phụ trách, Kế toán trưởng, kế toán viên;

- Các trường ĐHTV và đơn vị trực thuộc: Trưởng Phòng KHTC, Kế toán trưởng

Phòng họp H301

Trường ĐHKT

Phó Trưởng ban phụ trách

Ban KHTC

ThS. Nguyễn Văn Hân

NĂM – 22/09

7h00

Đón tiếp Tân sinh viên hệ chính quy, khóa 48K, tuyển sinh năm 2022 nhập học

- Tổ tiếp nhận hồ sơ nhập học theo QĐ số 1347/QĐ ngày 08/09/2022;

- Tân sinh viên khóa 48K

Hội trường E

Trưởng Ban Chỉ đạo

PGS.TS. Lê Văn Huy

9h00

Tiếp Ông John William Hickok từ Trường Đại học California State Fullerton, Hoa Kỳ

- Ông John William Hickok, Thư viện viên phụ trách hợp tác quốc tế;

- Đại diện lãnh đạo Thư viện;

- Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT

Phòng họp E101

Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT

13h00

Đón tiếp Tân sinh viên hệ chính quy, khóa 48K, tuyển sinh năm 2022 nhập học

- Tổ tiếp nhận hồ sơ nhập học theo QĐ số 1347/QĐ ngày 08/09/2022;

- Tân sinh viên khóa 48K

Hội trường E

Trưởng Ban Chỉ đạo

PGS.TS. Lê Văn Huy

14h00-17h00

Họp chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá ngoài AUN-QA theo hình thức trực tuyến với Trường ĐH Sư phạm

- Đoàn công tác của Trường ĐH Sư phạm;

- Đại diện Ban Giám hiệu: TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh;

- Đại diện Phòng KT&ĐBCLGD, Khoa Du lịch, Khoa Ngân hàng, Khoa Tài chính, TT CNTT&TT

Phòng H304

(Tầng 3 Toà nhà Đa Năng)

Phó Hiệu trưởng

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

15h00

Giao ban Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN Quý III/2022

- Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng của đơn vị tự vệ thuộc các Trường ĐHTV;

- Khách mời

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Lê Thành Bắc

16h30

Họp đoàn công tác tham dự Diễn đàn,

Triển lãm giáo dục tại Đại học Quốc gia Lào

Theo QĐ số 2865/QĐ-ĐHĐN ngày 10/8/2022 của Giám đốc ĐHĐN

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Lê Thành Bắc

SÁU –23/09

7h00

Đón tiếp Tân sinh viên hệ chính quy, khóa 48K, tuyển sinh năm 2022 nhập học

- Tổ tiếp nhận hồ sơ nhập học theo QĐ số 1347/QĐ ngày 08/09/2022;

- Tân sinh viên khóa 48K

Phòng H101, Khu H

Trưởng Ban Chỉ đạo

PGS.TS. Lê Văn Huy

13h00

Đón tiếp Tân sinh viên hệ chính quy, khóa 48K, tuyển sinh năm 2022 nhập học

- Tổ tiếp nhận hồ sơ nhập học theo QĐ số 1347/QĐ ngày 08/09/2022;

- Tân sinh viên khóa 48K

Phòng H101, Khu H

Trưởng Ban Chỉ đạo

PGS.TS. Lê Văn Huy

13h30

Bảo vệ đề cương cao học K42.KTO.ĐN

- Các thành viên hội đồng;

- Các học cao học K42.KTO.ĐN

Phòng H304

(Tầng 3 Toà nhà Đa Năng)

Chủ tịch Hội đồng

13h30

Hội thảo khoa học quốc qia “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước”

- Đại diện Lãnh đạo các Đơn vị đồng tổ chức: Trường ĐHKT-ĐHĐN, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật, Trường ĐHSP-ĐHĐN;

- Đại biểu ở Trung ương và địa phương theo Giấy mời;

- Các giảng viên, nhà khoa học có bài báo trình bày tại Hội thảo;

- Giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên có quan tâm

Hội trường E

 

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

BẢY – 24/09

6h00

Ngày hội Hiến máu nhân đạo

- Ban Tổ chức;

- Sinh viên đăng ký tham gia

Khu C

Chủ tịch Hội Sinh viên

7h00

Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

- Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

- Tân sinh viên Nhóm 1: ngành Công nghệ tài chính; ngành Kinh doanh quốc tế

Hội trường A

Trưởng Ban Chỉ đạo

PGS.TS. Lê Văn Huy

8h00

Bảo vệ đề cương cao học Ngành Tài chính - Ngân hàng, Khóa K42

- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Các học viên Cao học K42

Phòng A313

Chủ tịch Hội đồng

13h30

Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

- Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

- Tân sinh viên Nhóm 2: ngành Tài chính – Ngân hàng

Hội trường A

Trưởng Ban Chỉ đạo

PGS.TS. Lê Văn Huy

CN – 25/09

7h00

Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

- Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

- Tân sinh viên Nhóm 3: ngành Kế toán

Hội trường A

Trưởng Ban Chỉ đạo

PGS.TS. Lê Văn Huy

7h30

Mở thầu đấu thầu qua mạng gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc công trình “Sửa chữa phòng làm việc của Giám đốc trung tâm Đào tạo quốc tế và các phòng học tại khu giảng đường E”.

(qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

http://muasamcong.mpi.gov.vn/)

- Lãnh đạo phòng Cơ sở vật chất và cán bộ phụ trách;

- Đại diện đơn vị Tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu (Tổ chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Miền Trung)

Phòng Cơ sở vật chất

 

Tổ trưởng

tổ chuyên gia

7h30

Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma tuý và các tệ nạn xã hội cho đoàn viên, sinh viên ĐHĐN năm 2022

- Đại diện BTV Đoàn Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng;

- BTV Đoàn ĐHĐN;

- BTK Hội Sinh viên ĐHĐN;

- Đoàn viên, sinh viên được triệu tập

Hội trường

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đoàn TN-ĐHĐN

9h30

Hội nghị học tập, quán triệt 02 chuyên đề "Học tập tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên ĐHĐN năm 2022

- BTV Đoàn ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc;

- BTK Hội Sinh viên và các đơn vị trực thuộc;
- Đoàn viên, sinh viên được triệu tập

Hội trường

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đoàn TN-ĐHĐN

13h30

Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho Tân Sinh viên

- Ban Chỉ đạo Tuần SHCD-SV;

- Tân sinh viên Nhóm 4: ngành Quản lý nhà nước; ngành Kinh tế

Hội trường A

Trưởng Ban Chỉ đạo

PGS.TS. Lê Văn Huy