DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2021 – 2022

01/10/2021

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021

Năm học 2021 – 2022

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 04/10

8h00

Họp giao ban

Theo quy định

Họp trực tuyến

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

9h30

Họp Đảng uỷ Trường

Đảng ủy viên

Họp trực tuyến

Bí thư Đảng ủy

10h30

Họp bàn về triển khai dự án hợp tác quốc tế

- Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Ban Giám Hiệu;

-Trưởng các Phòng: P.TC-HC, P. Đào tạo, P. KT&ĐBCLGD, P. CSVC, P. KH-TC, P.KH&HTQT

Họp trực tuyến

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của

NCS Ngô Sô Phe, ngành: Kinh tế phát triển, Mã số: 62.31.01.05

- Theo QĐ 1662/QĐ-ĐHĐN ngày 29/4/2021 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

GS.TS.

Trương Bá Thanh

14h30

Họp Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học, hình thức đào tạo từ xa, ngành: Ngôn ngữ Anh, Quản lý Nhà nước và Luật của ĐHĐN

Theo QĐ số 2576, 2577/QĐ-ĐHĐN ngày 16/7/2021 và QĐ số 3282, 3284, 3298/QĐ-ĐHĐN ngày 29/9/2021 của Giám đốc ĐHĐN

Họp trực tuyến

Giám đốc ĐHĐN

BA – 05/10

8h00

Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Kinh doanh quốc tế với chủ đề:

Chủ đề: “Thảo luận về mô hình kinh tế dựa vào nhà nước qua cuốn sách: Nghịch lý của chiến lược đuổi kịp”

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Link: meet.google.com/yqs-jcbo-duv

- Giảng viên Khoa Kinh doanh quốc tế;

- Các giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên có quan tâm

Họp trực tuyến

 

 

Trưởng nhóm đọc Khoa Kinh doanh quốc tế

8h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Như bên

Họp trực tuyến

Chủ tịch Công đoàn Trường

TƯ – 06/10

6h30-18h00

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa – Khóa tuyển sinh năm 2021

- Ban Coi thi, Ban Thư ký thuộc Hội đồng đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa;

- Sinh viên đại học chính quy khóa 47K

Trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng

8h00

Hội thảo đồng thiết kế nội dung “Đổi mới dạy và học” trong khuôn khổ xây dựng khung chương trình Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học do USAID tài trợ

- ĐHĐN: Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; PGĐ Lê Quang Sơn; Chánh VP; Trưởng các Ban: KHTC, HTQT, ĐT, ĐBCLGD, TCCB, CTHSSV;

- Các Trường ĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Viện trưởng;

- Khoa Y Dược: Trưởng khoa

Họp trực tuyến

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Lê Quang Sơn

15h00

Hội nghị toàn thể đơn vị lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự Phó Trưởng khoa, Khoa Kinh tế (Bước 4)

Toàn thể viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và người lao động hợp đồng không xác định thời hạn của Khoa Kinh tế; giảng viên làm việc tại các phòng, trung tâm, thư viện thuộc Trường và tại các văn phòng, ban chức năng, trung tâm trực thuộc Đại học Đà Nẵng có sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Kinh tế

Hội trường E

BTV Đảng ủy Trường

 

NĂM – 07/10

6h30-18h00

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa – Khóa tuyển sinh năm 2021

- Ban Coi thi, Ban Thư ký thuộc Hội đồng đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa;

- Sinh viên đại học chính quy khóa 47K

Trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng

8h30

Giao ban công tác Tổ chức Cán bộ

về nhiệm vụ năm học 2021-2022

- ĐHĐN: Ban TCCB: Lãnh đạo và chuyên viên;

- Các trường ĐHTV: Lãnh đạo Phòng TCHC;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt -Anh, Khoa Y Dược, Khoa GDTC, Khoa GDQPAN: Lãnh đạo phòng/Tổ TCHC

Họp trực tuyến

Trưởng Ban TCCB

9h30

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường

Như bên

Họp trực tuyến

Chủ tịch Công đoàn Trường

10h15

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường mở rộng

- Ban Chấp hành, UBKT Công đoàn Trường;

- Chủ tịch các Công đoàn bộ phận

Họp trực tuyến

Chủ tịch Công đoàn Trường

16h00

Họp Hội đồng thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành cho học viên cao học đợt 2 năm 2021

Hội đồng thi theo QĐ số 3289/QĐ-ĐHĐN ngày 29/9/2021 của Giám đốc ĐHĐN

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Lê Thành Bắc

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Khóa 43

HĐTS sau đại học Khóa 43 theo QĐ số 1300/QĐ-ĐHĐN ngày 05/4/2021 của Giám đốc ĐHĐN

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

SÁU – 08/10

8h00

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Như Mai ngành Quản trị kinh doanh, mã số 62 34 01 02

- Theo Quyết định;
- Các cá nhân có quan tâm

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

8h00

Hội thảo đồng thiết kế nội dung “Đổi mới Nghiên cứu” trong khuôn khổ xây dựng khung chương trình Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học do USAID tài trợ

- ĐHĐN: Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; PGĐ Lê Quang Sơn; CVP; Trưởng các Ban: KHTC, HTQT, KHCN&MT, ĐBCLGD, TCCB;

- Các Trường ĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;
- Viện NC&ĐT Việt - Anh: Viện trưởng;
- Khoa Y Dược: Trưởng khoa

Họp trực tuyến

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Lê Quang Sơn

8h30

Họp tập thể lãnh đạo trường

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu

Phòng họp giao ban

Hiệu trưởng

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Toàn

15h00

Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Kinh tế

Chủ đề: Những vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn 2021- 2030

Người báo cáo: TS. Lê Trung Hiếu

Link: https://meet.google.com/pcf-hzru-hjk?pli=1&authuser=1

- Các Thầy, Cô trong Khoa Kinh tế;

- Những giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm

Họp trực tuyến

Trưởng Nhóm

đọc Khoa Kinh tế

BẢY – 09/10

9h00

Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

- Viện NC&ĐT Việt - Anh: Viện trưởng, viên chức được phân công;

- Đại biểu khách mời

Trực tuyến

Viện trưởng

Viện NC&ĐT

Việt - Anh

CN – 10/10

14h00 - 18h00

Vòng Chung kết Cuộc thi Startup Runway 2021 (tổ chức trực tuyến)

- Đại diện BTC Hội thảo cuộc thi;

- Lãnh đạo ĐHĐN: theo giấy mời;

-Trường ĐHKT: theo giấy mời;

- Ban Giám Khảo: theo giấy mời;

- Các đội thi Vòng Chung kết (trình bày trực tuyến)

Trực tuyến qua Zoom và Livestream

 

Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

14h00

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHĐN năm học 2020-2021

- BCH Đoàn TN, BCH Hội Sinh viên ĐHĐN;

- BCH Đoàn TN, BCH Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc;

- Đại biểu có giấy mời

Họp trực tuyến

Bí thư Đoàn TN ĐHĐN

15h00

Tuyên truyền về công tác phòng chống

tội phạm và các tệ nạn xã hội trong

đoàn viên thanh niên

- BCH Đoàn TN, BCH Hội Sinh viên ĐHĐN;
- BCH Đoàn TN, BCH Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc;

- Đại biểu có giấy mời

Họp trực tuyến

Bí thư Đoàn TN ĐHĐN