DHKT

 • Lịch công tác tuần 45 năm học 2022 – 2023

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

  Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023

  Năm học 2022 – 2023

  THỨ-NGÀY

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG

  THÀNH PHẦN

  ĐỊA ĐIỂM

  CHỦ TRÌ

  HAI – 05/06

  8h00

  Họp giao ban

  Theo Quy định

  Phòng họp E101

  Phó Hiệu trưởng phụ trách

  PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh

  8h30

  Đấu giá trực tuyến Tài sản thanh lý phế phẩm thuộc công trình của Trường Đại học Kinh tế.

  Tại: https: daugia.danang.gov.vn

  - Lãnh đạo phòng Cơ sở vật chất và cán bộ phụ trách;

  - Đại diện Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng

  Trênhệ thống đấu giá trực tuyến

  Đại diện Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng

  8h30-17h30

  Khoá tập huấn về phương pháp dạy và học xuất sắc trong khuôn khổ Dự án PHER (ngày 05, 06/6/2023)

  Theo QĐ số 2001/QĐ-ĐHĐN ngày 11/5/2023 của Giám đốc ĐHĐN

  Khách sạn Grand Tourance 252 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng

  Ban QLDA PHER – Đại học Indiana (Hoa Kỳ)

  14h00

  Đón tiếp đoàn Viện Chiến lược và Chính sách, Bộ Tài chính

  - Bà Nguyễn Thanh Nga, Phó Viện trưởng;

  - Ông Lê Quang Thuận, Trưởng Ban Chính sách Tài chính Doanh nghiệp;

  - Bà Nguyễn Thị Hải Thu, Trưởng Ban Tài chính Quốc tế và Chính sách Hội nhập;

  - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Kế toán;

  - Ông Nguyễn Hồng Chiến – NVC Ban Chính sách Tài chính công;

  - PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách;

  - Đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo;

  - Đại diện Lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài chính;

  - Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính;

  - Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

  - Kế toán trưởng.

  Phòng họp E101

  Phó Hiệu trưởng phụ trách

  PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh

  15h00

  External Seminar chủ đề: “Law and Economics” của GS. Patrick Gaughan, Đại học Akron, Hoa Kỳ

  - PGS. Patrick Gaughan, Phó Trưởng Bộ phận Kết nối Quốc tế - Phó Giáo sư Khoa Luật, Trường Đại học Akron;

  - Lãnh đạo và giảng viên Khoa Luật;

  - Các giảng viên, học viên Sau đại học và sinh viên có quan tâm

  Phòng H304

  Lãnh đạo Khoa Luật

  BA – 06/06

  8h30

  Tiếp đoàn Đại học Queensland, Úc

  - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện lãnh đạo: Ban CTHSSV, Ban KHCN&MT, Ban ĐT; Ban HTQT: Phó Trưởng Ban và chuyên viên phụ trách;
  - Trường ĐHKT, Trường ĐHNN, Viện VNUK: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT

  Phòng 0805 Khu B - 41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

  9h00

  Sinh hoạt Nhóm đọc khoa Quản trị kinh doanh với chủ đề:

  Chủ đề : "Môn học Chuyển đổi số".

  Báo cáo viên: TS. Lê Thị Bích Ngọc

  - Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh;

  - Các giảng viên, học viên Sau đại học và sinh viên có quan tâm

   

  Phòng H501

  Trưởng Nhóm đọc khoa Quản trị kinh doanh

  10h00

  Tiếp đoàn Đại học Queensland (UQ), Úc

  - Ông Brett Lovegrove, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ Đối tác Toàn cầu;

  - Bà Thái Thị Cẩm Chi, Phụ trách UQ tại Việt Nam;

  - PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách;

  - PGS. TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, Trưởng Phòng Đào tạo;

  - PGS. TS. Đặng Hữu Mẫn, Trưởng Phòng KH&HTQT;

  - PGS. TS. Đặng Tùng Lâm, Trưởng Khoa Tài chính;

  - Các giảng viên đã từng học tại Đại học Queensland

  Phòng họp E101

  Phó Hiệu trưởng phụ trách

  PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh

  TƯ – 07/06

  8h00

  Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

  Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

  Phòng 302 Khu A - 41 Lê Duẩn

  Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

  9h00

  Tiếp đoàn Đại học Công nghệ Queensland (QUT), Úc

  - Ông Paul Bolt, Giám đốc Điều hành;

  - GS. Cameron Newton, Phó Trưởng Khoa Kinh doanh và Luật;

  - Bà Binh Palm (Nguyen), Điều phối viên Khu vực Đông Nam Á;

  - Bà Janice Lau, Khoa Kinh doanh và Luật;

  - Bà Hồng Nhâm, Giám đốc Công ty Đức Anh EduConnect;

  - PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách;

  - PGS. TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, Trưởng Phòng Đào tạo;

  - TS. Bùi Huỳnh Nguyên, Phó Trưởng Phòng KH&HTQT

  Phòng họp E101

  Phó Hiệu trưởng phụ trách

  PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh

  9h00

  Tiếp đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản

  - Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản;

  - Đại diện Ban HTQT, ĐHĐN

  - PGS. TS. Đặng Hữu Mẫn, Trưởng Phòng KH&HTQT;

  - TS. Võ Thị Quỳnh Nga, Trưởng Khoa Du lịch;

  - Đại diện lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp

  Phòng họp H301

  Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT

  13h30

  Tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban QLDA PHER – Đại học Indiana (Hoa Kỳ)

  - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Ban QLDA ODA: GĐ, Phòng Điều phối các hoạt động PXD;
  - Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHSP: Đại diện Ban/Tổ chỉ đạo/điều hành/triển khai các hoạt động phi xây dựng của Dự án VUDP và Dự án PHER;
  - Ban QLDA PHER – Đại học Indiana (Hoa Kỳ): Tổ công tác

  Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

  NĂM – 08/06

  14h00

  Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động

  Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu

  Phòng Tiếp công dân Phòng 1101 khu B, 41 Lê Duẩn

  PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

  14h00

  Sinh hoạt Nhóm đọc khoa Quản trị kinh doanh với các chủ đề:

  Chủ đề 1 : "Giới thiệu môn học Khởi sự kinh doanh số".

  Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Sơn Tùng

  Chủ đề 2: "Giới thiệu môn học Mô hình kinh doanh số".

  Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Sơn Tùng

  Chủ đề 3: "Báo cáo môn học Quản trị đổi mới".

  Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Bảo Phương

  - Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh;

  - Các giảng viên, học viên Sau đại học và sinh viên có quan tâm

  Phòng H501

  Trưởng Nhóm đọc khoa Quản trị kinh doanh

  SÁU –09/06

  7h30-17h00

  Lễ Khai mạc và chương trình "Ngày hội việc làm cho Sinh viên lần VII, năm 2023" tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

  - Đại diện Ban Giám hiệu;
  - Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP. Đà Nẵng;
  - Đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Trường;
  - Ban Tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023 của Trường ĐH Kinh tế -ĐHĐN;
  - 71 Doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp;
  - Sinh viên có nhu cầu việc làm và tìm vị trí thực tập

  Khuôn viên Trường và các phòng học tổ chức workshop

  Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Lê Văn Huy

  8h30-11h00

  Workshop: Kỹ năng mềm cho sinh viên Kế toán

  - Công ty TNHH Đào tạo & Tư vấn ACA;
  - Khoa Kế toán;
  - Giảng viên và Sinh viên có quan tâm;

  Hội trường E

  Khoa Kế toán

  8h30-11h00

  Workshop: Kỹ năng để trở thành Banker chuyên nghiệp

  - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Đà Nẵng;
  - Khoa Ngân hang;
  - Giảng viên và Sinh viên có quan tâm

  Phòng A108

  Khoa Ngân hàng

  8h30-11h00

  Workshop: Giới thiệu xu hướng nghề nghiệp triển vọng - Đầu tư tài chính

  - Công ty BHNT Prudential VN;
  - Khoa Kinh tế;
  - Giảng viên và Sinh viên có quan tâm

  Phòng A109

  Khoa Kinh tế

  8h30-11h00

  Workshop: Chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng học tập và làm việc sau khi ra trường

  - Khoa Lý luận Chính trị;
  - Giảng viên và Sinh viên có quan tâm

  Phòng A206

  Khoa Lý luận Chính trị

  8h30-11h00

  Workshop: Định hướng nghề nghiệp và giới thiệu các chương trình Thực tập sinh cho SV Khoa Thương mại điện tử

  - Trung tâm đổi mới sáng Quốc gia (NIC) và Google bảo trợ/tổ chức;
  - Khoa Thương mại Điện tử;
  - Giảng viên và Sinh viên có quan tâm

  Phòng A203

  Khoa Thương mại điện tử

  8h30-11h00

  Workshop: Giới thiệu về các chương trình Thực tập sinh

  - Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng;
  - Khoa Tài chính;
  - Giảng viên và Sinh viên có quan tâm

  Phòng A308

  Khoa Tài chính

  8h30-11h00

  Workshop: Kỹ năng hành nghề Luật

  - Văn phòng Luật sư Phong & Partners;
  - Khoa Luật;
  - Giảng viên và Sinh viên có quan tâm

  Phòng Thực hành của Khoa Luật (G-101)

  Khoa Luật

  14h00-16h00

  Workshop: Kỹ năng trả lời phỏng vấn và chuẩn bị hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh

  - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học FLIC;
  - Sinh viên có quan tâm

  Hội trường E

  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học FLIC

  14h00

  Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Tố Như ngành Quản trị kinh doanh khóa K34

  Theo Quyết định

  Phòng họp E101

  Chủ tịch Hội đồng

  BẢY –10/06

  7h30-8h30

  Đón tiếp học viên sau đại học khóa K47 nhập học, học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

  - Ban đón tiếp;
  - Cán bộ được phân công tham gia đón tiếp học viên;
  - Học viên trúng tuyển khóa K47

  Hội trường E

  Phòng Công tác Sinh viên

  8h00 -8h30

  Đón tiếp sinh viên hệ VLVH tuyển sinh Đợt 1 năm 2023 nhập học

  - Ban đón tiếp;
  - Sinh viên trúng tuyển

  Trường Cao đẳng Quảng Nam

  Phó Hiệu trưởng

  PGS. TS. Lê Văn Huy

  8h30

  Gặp mặt Tân sinh viên hệ VLVH nhập học và phổ biến quy chế đào tạo, quy chế công tác sinh viên cho sinh viên

  - Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo;
  - Sinh viên nhập học

  Trường Cao đẳng Quảng Nam

  Phòng Đào tạo

  8h30-11h00

  Lễ khai giảng khóa K47 học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

  - PGS. TS. Lê Văn Huy - Phó Hiệu trưởng;
  - Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Công tác Sinh viên, Kế hoạch – Tài chính;
  - Đại diện lãnh đạo Khoa Quản trị kinh doanh, Kế toán, Ngân hàng, Kinh tế, Lý luận chính trị;
  - Học viên trúng tuyển khóa K47

  Hội trường E

  Phó Hiệu trưởng

  PGS. TS. Lê Văn Huy

  CN –11/06