DHKT

 • GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI

  Cử nhân Kinh doanh Thương mại là gì?

  Chương trình cử nhân Kinh doanh Thương mại mang đến một nền tảng giáo dục bao quát để đáp ứng các nhu cầu phát sinh trong lĩnh vực thương mại ngày càng phát triển: Có kiến thức cơ bản về chính trị, luật pháp, xã hội, kinh tế và kinh doanh; Có kỹ năng quản trị các hoạt động thương mại; Có đạo đức và năng lực để phát triển nghề nghiệp và phục vụ cộng đồng; Tạo cơ hội áp dụng kiến thức vào thực tế và được học hỏi từ các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại qua dự án thực tập trong ngành.Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có được qui tắc chuẩn xuyên suốt quá trình làm việc: tiếp cận và giải quyết vấn đề sắc bén, linh hoạt, suy nghĩ đột phá, liên tục đưa ra những ý tưởng và cách nhìn mới, thái độ và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, hợp tác không ngừng.

  Sinh viên sẽ học được những gì?

        Kiến thức

  • Cung cấp nền tảng kiến thức cơ bản về thế giới kinh doanh: pháp luật và luật thương mại, kinh tế xã hội, marketing, hành vi tổ chức, quản trị doanh nghiệp, tin học, đạo đức và văn hóa kinh doanh.
  • Cung cấp kiến thức chuyên sâu về hoạch định, tổ chức, thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại trong và ngoài nước. Hiểu biết nghiệp vụ: đàm phán, mua bán hàng, xúc tiến thương mại, dịch vụ khách hàng, thương mại điện tử, kinh doanh xuất nhập khẩu.
  • Có thể mở rộng kiến thức theo các môn tự chọn : kinh doanh quốc tế, quản trị, khởi nghiệp, kinh tế và tài chính.

        Kỹ năng

  • Tư duy phân tích tình huống và ra quyết định trong hoạt động thương mại của tổ chức.
  • Thực hành quản trị tác nghiệp, thiết kế và thực thi các chính sách thương mại như mua bán, xuất nhập khẩu, dự trữ tồn kho, xúc tiến thương mại, quan hệ khách hàng, dịch vụ khách hàng, thương mại điện tử... trong các tổ chức thương mại.
  • Tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức về thương mại và các lĩnh vực liên quan để phát triển nghề nghiệp chuyên môn cũng như tiếp tục học sau đại học.

       Thái độ và hành vi

  • Tôn trọng pháp luật và các qui định, các chuẩn mực của tổ chức
  • Có đạo đức nghề nghiệp, có tính kỷ luật và có trách nhiệm trong công việc
  • Năng động, tự tin, chuyên nghiệp trong công việc

  Tại sao sinh viên nên chọn học ngành này?

  • Được nhiều công ty trong nước và công ty đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực tuyển dụng làm việc vì bạn có kiến thức kinh doanh thương mại sâu rộng và thái độ làm việc chuyên nghiệp.
  • Được trang bị đầy đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu của thị trường kinh doanh quốc tế
  • Tự chọn chuyên ngành chuyên sâu tùy vào sở thích và khả năng riêng

  Học xong sinh viên có thể làm gì?

  Có nhiều cơ hội  đảm nhận vị trí tư vấn kinh doanh, tư vấn phát triển kinh doanh, nhân viên kinh doanh và marketing ở các tập đoàn đa quốc gia, các công ty trong nước, trong tổ chức chính phủ và phi chính phủ, hoăc thành lập công ty riêng. Trong tương lai, có khả năng đảm nhận những vị trí quản lý ở các cấp trong tổ chức. Ngoài ra, có thể tiếp cận các vị trí công việc trong các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức nghiên cứu phát triển thương mại và thương mại quốc tế.