DHKT

Thông báo về việc nộp bản gốc hồ sơ nhập học sinh viên khóa 47 đợt 1

23/09/2021

THÔNG BÁO

V/v nộp bản gốc hồ sơ nhập học sinh viên khóa 47, Đợt 1 - Tuyển sinh năm 2021

Dành cho sinh viên chưa nộp bản gốc hồ sơ nhập học đến Trường ĐHKT

 

    Thực hiện Công văn số 3108/ĐHĐN-ĐT ngày 13/9/2021 của Đại học Đà Nẵng về việc hướng dẫn công tác hậu kiểm tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021.

          Căn cứ Thông báo số 739/TB-ĐHKT ngày 5/8/2021 của Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN về điều chỉnh thời gian nhập học Đợt 1, hệ chính quy, tuyển sinh năm 2021 dành cho thí sinh trúng tuyển dựa trên thành tích học tập, năng lực ngoại ngữ, kết quả trung học phổ thông (Học bạ) và thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

         

          Thực hiện quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và công tác hậu kiểm tuyển sinh năm 2021 đúng thời gian quy định, Nhà trường thông báo cho sinh viên khóa 47, khẩn trương nộp bản gốc hồ sơ nhập học đến Trường. Cụ thể như sau:

          1. Đối tượng sinh viên:

Sinh viên khóa 47K nhập học Đợt 1, ngày 28/8/2021 (Sinh viên trúng tuyển dựa trên thành tích học tập, năng lực ngoại ngữ, kết quả trung học phổ thông và thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) chưa nộp bản gốc hồ sơ nhập học cho Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

          2. Thời gian nộp bản gốc hồ sơ:

          Sinh viên phải nộp bản gốc hồ sơ nhập học cho Nhà trường chậm nhất là ngày 27/9/2021 (tính theo dấu bưu điện).

          3. Một số yêu cầu:

          - Sinh viên phải thực hiện đúng thời gian và chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định sau thời gian trên.

          - Sinh viên cần thông tin thêm xin mời liên hệ Phòng CTSV số máy 0236.3950464 hoặc 0905 887171 (trong giờ làm việc).