DHKT

Chương trình The Next Banker 2022

18/11/2021
The Next Banker là chương trình được Ngân hàng ACB thiết kế dành riêng cho các bạn sinh viên năm cuối khối ngành Kinh tế, mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và trải nghiệm công việc thực tế của một “Banker” thông qua kỳ thực tập.
Với The Next Banker, sinh viên sẽ có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học từ nhà trường vào thực tế, rút ngắn lộ trình trở thành nhân viên chính thức của Ngân hàng ACB sau kỳ thực tập.
The Next Banker sẽ mang đến 5 điểm trải nghiệm nổi bật dành cho các bạn:
♦ Học tập - Đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
♦ Tương tác - Hướng dẫn kèm cặp, định hướng bởi các Mentor giàu kinh nghiệm
♦ Ứng dụng - Trải nghiệm công việc thực tế của "banker"
♦ Chia sẻ - Tham gia các workshop với những chủ đề hấp dẫn và hữu ích
♦ Thử thách - Thực hiện chỉ tiêu và tưởng thưởng xứng đáng theo năng lực và trở thành nhân viên Ngân hàng ACB.
 THỜI GIAN TỔ CHỨC:
- 8h00, thứ 7, ngày 27/11/2021
- Hình thức tổ chức: online qua Microsoft Teams
ỨNG TUYỂN NGAY TẠI | https://forms.office.com/r/KKcrpM9kYj
-------------------------------------
𝐓𝐡𝐞 𝐍𝐞𝐱𝐭 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐2 | Chinh phục đa giác năng lực
Fanpage: ACB Talent Ecosystem
Hotline: (028) 3929 0999 - Ext: 1384