DHKT

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHÓA HỌC" ĐỢT 2 DÀNH CHO SINH VIÊN 47K

22/09/2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN thông báo đến Tân sinh viên 47K kế hoạch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa học" như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Chào mừng và cung cấp cho Tân sinh viên (TSV) đầy đủ thông tin về quá trình phát triểncủa Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN); phổ biến phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ ĐHĐNvà Trường ĐH Kinh tế (nhiệm kỳ 2020-2025), phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2021-2022 và nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

2. Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướcvà các thông tin cơ bản, cần thiết về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và quốc tếnhằm nâng cao hiểu biết và tăng cường nhận thức chính trị cho TSV.

3. Giúp TSV hiểu rõ được quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua việcphổ biến các quy chế, quy định về công tác đào tạo, công tác sinh viên, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật... Đồng thời, giới thiệu các đơn vị chức năng, đoàn thể trong trường nhằm đáp ứng sự phát triển toàn diện của TSV.

4. Trang bị cho TSV các phương pháp, kỹ năng cơ bản để phục vụ việc học tập hiệu quả tại Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN.

5. Tổ chức cho các Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Chi bộ Sinh viên gặp gỡ và hướng dẫn cho tân sinh viên các công tác liên quan của từng đơn vị.

6. Yêu cầu việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân–Sinh viên” năm học 2021-2022 được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.

II. NỘI DUNG (Chi tiết trong phần Phụ lục)

Module 1:

Chuyên đề 1: Chào mừng TSV – Giới thiệu về ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Kinh tế

Chuyên đề 2: Công tác sinh viên

Chuyên đề 3: Các chính sách –  Hướng dẫn liên quan đến sinh viên

Chuyên đề 4: Các quy định, quy chế

Module 2:

Chuyên đề 5: Quy chế đào tạo

Chuyên đề 6: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ năng

Chuyên đề 7: Công tác Đoàn – Hội, công tác phát triển Đảng

Module 3:

Chuyên đề 8: Tình hình KT-XH và chủ quyền Việt Nam

Chuyên đề 9: Quy định pháp luật liên quan tới sinh viên

Chuyên đề 10: Quy định pháp luật liên quan tới sinh viên

Module 4: Khoa gặp mặt TSV

Sinh viên xem chi tiết tại đây

 

Thông tin chi tiết:https//due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/14048/bid/456