DHKT

Kế hoạch xét trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy Học kỳ II năm học 2014-2015

06/04/2015

THÔNG BÁO

Kế hoạch xét trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy
Học kỳ II năm học 2014-2015

 

Nhà trường thông báo kế hoạch xét trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy, học kỳ II năm học 2014 - 2015. Cụ thể như sau:

I. Đối tượng được xét trợ cấp xã hội

Theo Thông tư số 53/1998/TT-LT/BGD & ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/08/1998 của Liên bộ GDĐT, BTC, BLĐTBXH (Sinh viên xem chi tiết tại địa chỉ http://www.due.udn.vn - Phòng Công tác sinh viên – Văn bản pháp quy).

II. Quy trình giải quyết

Bước 1: Sinh viên lấy mẫu Đơn xin trợ cấp xã hội tại địa chỉ: http://www.due.udn.vn - Phòng Công tác sinh viên - Biểu mẫu.

Bước 2: Sinh viên nộp Đơn và hồ sơ (theo hướng dẫn) tại Phòng Công tác SV trước ngày 11/04/2015 (Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần).

Bước 3: Ngày 17/04/2015, sinh viên xem danh sách được xét trợ cấp xã hội tại bảng tin hoặc địa chỉ: http://www.due.udn.vn - Phòng Công tác SVThông tin sinh viên và nhận tiền trợ cấp xã hội tại tài khoản cá nhân sau thời gian trên.

Nhận được thông báo này, kính đề nghị Khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Trân trọng!