DHKT

{Tuyển dụng và thực tập} TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY

27/04/2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ VÀ THỰC TẬP SINH

Các vị trí tuyển dụng thực tập sinh:

1.                   Mảng Kinh doanh (Khoa Quản trị kinh doanh hoặc Marketing) Số lượng : 20 người, ưu tiên: Nam

Mô tả công việc:

-   Giới thiệu các gói sản phẩm chứng nhận đến Khách hàng qua các kênh thông tin;

-   Quản lý quan hệ khách hàng;

-   Quản lý Hợp đồng và phối hợp với đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ tư vấn cho khách hàng;

-   Quảng bá sản phẩm trên internet;

-   Xây dựng cầu nối giữa tổ chức với Doanh nghiệp;

2.                   Mảng Chăm sóc khách hàng Số lượng : 10 người, ưu tiên: Nữ

Mô tả công việc:

-    Chăm sóc khách hàng tiềm năng, các khách hàng đang có nhu cầu hỗ trợ bộ phận kinh doanh. Thương thảo với khách hàng nội dung công việc, tư vấn giải thích các thắc mắc của khách hàng tiến tới việc ký kết hợp đồng với khách hàng;

-   Quản lý thông tin và dữ liệu khách hàng, phối hợp với bộ phận kinh doanh giải quyết các vấn đề phát sinh;

-   Thực hiện xử lý các nghiệp vụ nội bộ như quản lý hợp đồng, quản lý văn thư lưu trữ và các nghiệp vụ hành chính có liên quan;

-   Quản lý công nợ khách hàng , theo dõi và thực hiện công tác thu hồi nợ với các Hợp đồng đang thực hiện;

-   Thực hiện công tác tuyển dụng và điều phối nhân sự, điều phối công việc chung;

-   Thực hiện các công việc khác do ban lãnh đạo giao phó.

3.                   Mảng Kỹ thuật (Khoa Môi Trường; Hóa; Cơ khí; Xây dựng dân dụng và Cầu đường)

Số lượng : 30 người, ưu tiên: Nam

Mô tả công việc:

-   Lập hồ sơ kỹ thuật trong chứng nhận Hệ thống và sản phẩm;

-   Nghiên cứu tiêu chuẩn, xác định bộ chỉ tiêu thử nghiệm;

-   Quản lý Hợp đồng và phối hợp với đội ngũ kinh doanh hoàn tất Hợp đồng đánh giá;

-   Xây dựng cầu nối giữa tổ chức với Doanh nghiệp.

-   Có khả năng đi công tác

4.                   Mảng chuyên gia đánh giá (Khoa Môi Trường; Hóa; Cơ khí; Xây dựng dân dụng Cầu đường...)

Số lượng: 20 người Mô tả công việc:

-   Đánh giá hoặc tư vấn các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP hoặc ISO 22000;

-   Các công việc khác liên quan;

-   Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Quyền lợi:

-   Được hưởng mọi chế độ theo quy định của Nhà nước về giờ làm việc, lương thưởng và bảo hiểm;

-   Lương & thưởng: Thỏa thuận

-   Sẽ được đào tạo để trở thành chuyên gia đánh giá có trình độ được công nhận quốc tế.

5.   Mảng Kế Toán (Chuyên ngành kế toán thuộc khoa Kế toán) Số lượng: 05 người

Mô tả công việc

-   Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

-   Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

-   Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

-   Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

-   Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.

-   Một số chi tiết khác sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn trực tiếp

6.   Mảng Nhân viên hiện trường Số lượng: 05 người

Mô tả công việc

-   Tiếp nhận thông tin mẫu/hồ

-   Liên lạc với bộ phận nhận hoặc trả kết quả/mẫu để tiếp nhận/gửi mẫu và hồ

-   Hỗ trợ thêm một số công việc khác tại hiện trường làm việc/địa điểm lấy mẫu

tuyendungvietcert@gmail.com

Nếu có bất cứ thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Phòng Quản trị và Phát triên nguồn Nhân lực

Ms. Hương Trà 0905209089/Ms Lê Thị Kim Chung:  0905 727 089