DHKT

Tuyển chọn Dự án khởi nghiệp Đà Nẵng

24/11/2015
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng tuyển chọn dự án Khởi nghiệp để hỗ trợ, ươm tạo và đầu tư.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/11/2015 đến hết ngày 30/11/2015.
- Thời gian xét tuyển: Từ ngày 30/11/2015 đến ngày 04/12/2015
- Thời gian đào tạo, hỗ trợ hoàn thiện kế hoạch kinh doanh: trong 4 ngày (05,06,12,13/2015)
- Ngày 18/12/2015, hội đồng điều phối sẽ công bố kết quả, ra mắt các dự án.
Các dự án khởi nghiệp được lựa chọn được hỗ trợ văn phòng làm việc cùng cơ sở vật chất và các thiết bị dùng chung (Internet, máy photo, máy scan, hội trường…). 

Bên cạnh đó, các dự án sẽ được đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, phát triển dự án và quản trị kinh doanh; Hỗ trợ, tư vấn về R&D, marketing, phát triển và hoàn thiện sản phẩm đầu ra của dự án; Tư vấn các vấn đề pháp lý trong hoạt động doanh nghiệp. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp ươm tạo tại công ty, các dự án sẽ được xem xét đầu tư để hỗ trợ thu hút vốn đầu tư, vay vốn phát triển dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Thông tin chi tiết: vui lòng tải tại đây