DHKT

Thông báo: Đăng ký tham quan và dự tuyển thực tập sinh của Ngân hàng Quân đội

27/11/2020

Đăng ký tham gia:

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM 1 NGÀY LÀM MBer 

cùng "MB Company Tour 2020"


Bạn muốn:

  -  Thăm quan chi nhánh của MB tại Đà Nẵng

  -  "Đàm đạo" cùng lãnh đạo của MB

  - Trải nghiệm công việc thực tế tại Ngân hàng

  - Tham gia phỏng vấn và trở thành Thực tập sinh/Chuyên viên tập sự tại MB
**

Thời gian tổ chức chương trình:      Thứ Sáu, ngày 4/12/2020

Tại trụ sở chính của 2 chi nhánh:     MB Đà Nẵng và MB Nam Đà Nẵng

***

Thời gian đăng ký: Đến 17h thứ Hai, ngày 30/11/2020

Link đăng ký: https://tinyurl.com/MBTour2020