DHKT

Thông báo: Học bổng Empowerment 2019 của KPMG dành cho tân sinh viên 45K

06/09/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TRUNG TÂM HTSV & QHDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO HỌC BỔNG

Học bổng Empowerment 2019 của KPMG

 

Kính gửi:       - Các Khoa trong Trường;

                                                            - Sinh viên khóa 45K.

          Được thành lập vào năm 1994, KPMG là công ty dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất Việt Nam với văn phòng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Với hơn 1,000 nhân viên tại Viêt Nam, KPMG tự tin về khả năng cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế như: Kiểm Toán, Thuế & Pháp Luật, Tài Chính, Tư Vấn.

"Empowerment Scholarship 2019" là một trong những dự án xã hội của KPMG's Corporate Citizenship với mục đích hỗ trợ các sinh viên nghèo, giúp các em vượt qua khó khăn để có thể tiếp tục con đường học vấn và chạm tới ước mơ của mình.

I/ Số lượng, giá trị học bổng:

-         Số lượng: 05 suất

-         Giá trị mỗi suất là 15.000.000 đồng (sẽ chia nhận 2 đợt trong năm học)

II/ Các tiêu chí lựa chọn: 

ü  Sinh viên năm nhất (khóa 45K) có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo) nhưng vẫn có kết quả học tập tốt (điểm cao đầu vào) và có tinh thần vươn lên trong học tập.

ü  Sinh viên học một trong các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh và Luật.

ü  Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo (Có sổ hộ nghèo xác nhận của địa phương)

III/ Hồ sơ học bổng bao gồm:

1/ Đơn đăng ký học bổng;

(theo mẫu dowload tại đây, nhận tại văn phòng Trung tâm Hỗ trợ SV & Quan hệ DN hoặc tại văn phòng Khoa hoặc tải trên thông báo về học bổng tại website của Nhà trường www.due.udn.vn)

2/ Bản photo Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo;

3/ Bản photo Giấy báo nhập học.

IV/ Cách thức nộp hồ sơ:

-         Hạn cuối nộp hồ sơ: đến 11h00 thứ Năm, ngày 12 tháng 9 năm 2019

-         Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (tầng 1 – khu giảng đường C)

Kính đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi đến các em sinh viên khóa 45K được biết và kịp thời nộp hồ sơ học bổng "Empowerment Scholarship 2019".

Trân trọng!

                                                                                                GIÁM ĐỐC