DHKT

 • Thông báo tuyển sinh VLVH đợt 1 tại trung tâm GDTX tỉnh Bình Định

  THÔNG BÁO

        Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh hệ VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định đợt 1 năm học 2022. Thông tin chi tiết ở file đính kèm.

        Trân trọng.

   

  Thông báo tuyển sinh: xem tại đây