DHKT

ĐỘI NGŨ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Quyết định Thành lập hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Kinh tế (Xem tại đây)

Quyết định Thành lập hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Kinh tế (Xem tại đây)