DHKT

Hội Cựu Sinh Viên Trường ĐH Kinh Tế - ĐHĐN

10/04/2015

Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng là một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học kinh tế hàng đầu cả nước với bề dày 40 năm hình thành và phát triển. Những năm qua, Trường đã đào tạo được cho xã hội trên 50.000 cử nhân và hàng nghìn Thạc sĩ, Tiến sĩ. Sinh viên do Trường đào tạo luôn được xã hội thừa nhận và đánh giá cao. Điều này được minh chứng qua sự thành công trong công tác và cuộc sống của đa số Cựu sinh viên của trường.

Ban Chấp Hành Hội Cựu Sinh Viên Trường ĐH Kinh Tế Năm 2010

Năm 2015, nhân dịp Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, Ban Giám Hiệu đã phối hợp và thực hiện công tác tổ chức lại Ban Chấp Hành Hội Cựu Sinh Viên với danh sách sau đây:

BCH Hội CSV được thành lập với nhiệm vụ chính sau:

  • Tập hợp, lưu trữ và cập nhật thông tin về cựu sinh viên của Trường ĐH Kinh Tế;   
  • Chuẩn bị cho các cuộc họp, hội nghị của Hội cựu sinh viên trường;
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động năm, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ của BCH Hội Cựu sinh viên và tổ chức thực hiện; 
  • Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất với Trường ĐH Kinh Tế - ĐHĐN và các cơ quan hữu quan về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến hoạt động của cựu sinh viên.
  • Tạo điều kiện cho các cựu sinh viên tham gia cống hiến, đóng góp vào những chủ trương, chiến lược hoạt động của trường; 
  • Cung cấp thông tin và hỗ trợ, tư vấn việc làm cho Sinh viên trường.

Các nhiệm vụ chức năng trên đã được Hội Cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế thực hiện trong suốt thời gian qua lẫn trong tương lai. Điều này tạo điều kiện giúp cho sinh viên tốt nghiệp của trường có được sự hỗ trợ tin cậy và ý nghĩa. Bên cạnh đó, chính môi trường tương trợ trong Hội cựu sinh viên đã là tiền đề để giúp nhiều Cựu sinh viên đạt có được cương vị lãnh đạo tại các địa phương và doanh nghiệp. Các Cựu sinh viên tiêu biểu của trường như:

Ông Trịnh Bằng Có - Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN 
Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Đông Việt

 

Ông Nguyễn Đình Huỳnh -  TGĐ Công ty CP Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng 

 

Bà Hoàng Thị Thu Hương (bên trái) - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng - Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng 1

 

Ông Nguyễn Văn Quá  - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc - Công ty Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar)