DHKT

Trung Tâm NCPT & TVDN

 • MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRONG NĂM 2015

  TT

  HOẠT ĐỘNG

  ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

  THỜI GIAN

  1

  Lớp đào tạo “ Phát triển nhận thức và năng lực quản lý chiến lược’ cho các cán bộ lãnh đạo cấp cao và trung của công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

   

  Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

   

  Tháng 3/2015

  2

  Lớp đào tạo ‘quản lý kinh tế cấp 4’ dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của các Điện lực, Công ty Điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.

   

   

  Trường Cao Đẳng Điện lực Miền Trung

   

  Tháng 3/2015

  3

  Lớp đào tạo ‘quản lý kinh tế cấp 3’ dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp cấp 3 trong tập đoàn Điện lực Việt Nam.

   

   

  Trường Cao Đẳng Điện lực Miền Trung

   

  Tháng 6/2015

  4

  Đào tạo các chuyên đề quản lý doanh nghiệp

  Công ty Điện lực Quảng Nam

  Tháng 6/2015

  5

  Cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực Marketing cho các doanh nghiệp

  Trung tâm Khuyến công

  Tháng 8/2015

  6

  Tư vấn và tuyển dụng nhân sự cho một số chức danh trong Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

  Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

  Tháng 9/2015

  7

  Lớp đào tạo về hướng dẫn và triển khai văn hóa Công ty trên cơ sở các tuyên bố về sứ mệnh, viễn cảnh, các giá trị và chiến lược đã được xác lập cho các học viên là cán bộ lãnh đạo cấp cao và trung của công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

   

  Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

   

  Tháng 10/2015