DHKT

Khóa đào tạo ngắn hạn về “Các vấn đề phi thương mại trong thương mại quốc tế”

05/07/2024

Từ ngày 05-06/7, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN phối hợp với Trường Đại học Ngoại thương phố hợp tổ chức Khóa đào tạo ngắn hạn về “Các vấn đề phi thương mại trong thương mại quốc tế”. Khóa học nhằm nâng cao nhận thức cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về các vấn đề phi thương mại quốc tế.


Khóa học thu hút sự tham gia của đông đảo học viên với sự giảng dạy của các chuyên gia đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các chuyên đề khóa học đã mang đến những thông tin cập nhập và thực tiễn nhất cho các học viên, cũng như tạo ra một môi trường kết nối, trao đổi giữa các chuyên gia và các đơn vị.


Các học viên tham gia khóa học sẽ được cập nhật những kiến thức quý báu về các vấn đề phi thương mại trong thương mại quốc tế, giúp các học viên nắm vững và tăng cường năng lực vận dụng trong lĩnh vực này.


PGS.TS. Trịnh Thị Thu Hương - Giám đốc chương trình WCP - FTU, Phó viện trưởng Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương phát biểu khai mạc


PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN phát biểu tại Khóa học

Trong ngày 5/7, TS. Đào Quốc Tính - Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày 2 chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Nhận dạng các yếu tố an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống tác động đến hoạt động kinh tế, thương mại. Bao gồm các nội dung về những rủi ro và thách thức của an ninh truyền thống và phi truyền thống đến các hoạt động kinh tế, thương mại.


TS. Đào Quốc Tính - Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày

+ Chuyên đề 2: Phòng ngừa, ứng phó các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh tế, thương mại, gồm các nội dung: Những chính sách của quốc gia, vùng lãnh thổ và trên thế giới về phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh tế, thương mại. Chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ Việt Nam về phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh tế, thương mại. Giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh tế, thương mại. 


Học viên tham gia khóa học


Các học viên đến từ các đơn vị đều đánh giá cao chất lượng của chương trình đào tạo, sự tận tâm và chuyên nghiệp của các chuyên gia trong việc chia sẻ các kinh nghiệm, những thông tin mới nhất và những phân tích sâu sắc về thị trường quốc tế.


PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN tặng hoa cảm ơn sự hợp tác từ Trường Đại học Ngoại thương


Đại diện Trường Đại học Ngoại thương tặng quà cảm ơn sự phối hợp nhiệt tình từ DUE


Khóa học sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 6/7 với Chuyên đề 3: Giới và thương mại do TS. Nguyễn Anh Phong - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày với các nội dung: Khái niệm về giới, bình đẳng giới; Tín hiệu bất bình đẳng giới trong hoạt động kinh tế hướng ngoại; Mối quan hệ giữa giới và thương mại: lý thuyết và các tình huống nghiên cứu.

Trung tâm CNTT&TT