DHKT

Thông báo Tuyển sinh Chương trình thứ hai trình độ Đại học hệ chính quy năm 2024

26/07/2024

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Chương trình thứ hai trình độ Đại học hệ chính quy năm 2024 với các thông tin như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, NGÀNH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Quản trị kinh doanh

7340101

10

2

Marketing

7340115

10

3

Kinh doanh quốc tế

7340120

10

4

Kinh doanh thương mại

7340121

10

5

Thương mại điện tử

7340122

10

6

Tài chính - Ngân hàng

7340201

10

7

Kế toán

7340301

10

8

Kiểm toán

7340302

10

9

Quản trị nhân lực

7340404

10

10

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

10

11

Khoa học dữ liệu

7460108

10

12

Luật

7380101

10

13

Luật kinh tế

7380107

10

14

Kinh tế

7310101

10

15

Quản lý nhà nước

7310205

10

16

Thống kê kinh tế

7310107

10

17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

10

18

Quản trị khách sạn

7810201

10

19

Công nghệ tài chính

7340205

10

Tổng

190

2. Thời gian đào tạo: Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho Chương trình thứ nhất. Khi học Chương trình thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong Chương trình thứ nhất.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh

Sinh viên đang theo học Chương trình đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy tại các Trường Đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

2. Điều kiện tuyển sinh

Sinh viên được đăng ký học Chương trình thứ hai sớm nhất khi đã được xếp trình độ năm thứ hai của Chương trình thứ nhất. Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Không thuộc diện vi phạm kỷ luật.

2. Điều kiện học lực thỏa 01 trong 02 điều kiện sau:

- Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại KHÁ trở lên và đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh;

- Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại TRUNG BÌNH và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của Chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký xét tuyển học Chương trình thứ hai (theo mẫu);

- Giấy xác nhận không đang trong thời gian bị kỷ luật;

- Bảng điểm tích lũy có xếp loại học lực tại thời điểm nộp hồ sơ;

- Bản sao giấy báo trúng tuyển đại học đối với sinh viên xếp loại học lực trung bình (học lực tính theo điểm trung bình tích lũy).

Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

2. Thời hạn nộp hồ sơ và xét tuyển

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp về: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Phòng H215, Tòa nhà đa năng, 71 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 26/7/2024.

- Thời gian xét tuyển: dự kiến sau 2 tuần kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

 3. Tổ chức xét tuyển

Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo Điểm trung bình tích lũy cho từng ngành cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp có Ngành tuyển sinh không hết chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại sẽ được phân bổ cho các Ngành khác.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý

- Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích lũy của Chương trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện cảnh báo kết quả học tập thì phải dừng học Chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo; sinh viên sẽ bị loại khỏi danh sách đã đăng ký học Chương trình thứ hai.

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp Chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở Chương trình thứ nhất và đã đăng kí muộn nhất 02 năm trước thời điểm xét tốt nghiệp Chương trình thứ hai.

Khi cần trao đổi thêm thông tin về đăng ký học Chương trình thứ 2, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo, Phòng H215, Tòa nhà đa năng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng hoặc qua số điện thoại: 0236 3950 110./.