DHKT

Thông báo báo cáo tiến độ đề tài cấp cơ sở do Trường ĐHKT quản lý năm 2024

21/06/2024
Kính gửi: Quý Thầy/Cô chủ nhiệm đề tài T-2024.
Theo kế hoạch và lộ trình thực hiện đề tài cấp Trường năm 2024 (T2024) đã được tập huấn, sau 06 tháng triển khai đề tài cấp cơ sở, Quý Thầy/Côsẽ  thực hiện báo cáo tiến độ đề tài T-2024
Phòng KH&HTQT kính đề nghị Quý Thầy/Cô nộp hồ sơ báo cáo tiến độ cho P.KH&HTQT trước 15h ngày 24/06/2024 (Thứ 2). Hồ sơ bao gồm: Mẫu Quyết toán đề tài, Mẫu Báo cáo tiến độ, Mẫu Slides báo cáo tiến độ và Mẫu Giải trình bổ sung: toàn bộ Mẫu hồ sơ tại đây. Hồ sơ gửi về Phòng KH&HTQT (CVC.ThS Đặng Thị Thạch, email: khoahoc@due.edu.vn) bao gồm bản in và bản mềm.
Dự kiến lịch bảo vệ tiến độ: Trong khoảng từ ngày 01- 08/07/2024 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
Trân trọng./.
P.KH&HTQT