DHKT

Phụ lục tính Giờ NCKH mới của Đại học Đà Nẵng theo Quyết định số 3237/2023

11/09/2023
Kính gửi Quý Thầy Cô.
Ngày 31/07/2023, Đại học Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 3237/2023  v/v Phụ lục thay thế phụ lục 4766/2020. 
Phòng Khoa học và Hợp tác xin kính gửi Quý Thầy Cô toàn văn Quyết định tại file đính kèm.

Một số điểm mới của Phụ lục 3237/2023 như sau:

 

 • Thời gian áp dụng bắt đầu từ năm học 2023-2024 (tính từ ngày 1/7/2023-30/6/2024).
 • Công bố quốc tế được tính điểm/ giờ NCKH theo tỷ lệ xếp hạng (Q1, Q2...) và hướng dẫn cách tính điểm cho mỗi tác giả;
 • Bổ sung tính điểm cho các tham luận, báo cáo được trình bày do các cơ quan Trung ương/ Đảng/ Quốc hội, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức hoặc quản lý;
 • Bổ sung tính điểm cho các tham luận, báo cáo được trình bày do các cơ quan của Tỉnh ủy/ Thành ủy/ Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh/ UBND cấp tỉnh, thành phố tổ chức và quản lý
 • Bổ sung yêu cầu giảng viên có trình độ đại học, thạc sỹ: có ít nhất 01 công bố khoa học trong giai đoạn 03 năm liền kề;
 • Bổ sung yêu cầu giảng viên có trình độ tiến sỹ có ít nhất 01 kết quả thuộc 1 trong 4 hạng mục đầu của Quy định 3237/2023 trong 03 năm liền kề (ví dụ công bố quốc tế, tham luận chính sách...)
 • Các kết quả NCKH khác (đề tài, hội thảo...) sẽ do Trường Đại học thành viên quyết định để áp dụng tại mỗi trường; Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN dự kiến sẽ lấy ý kiến các Đơn vị đối với dự thảo Phụ lục Giờ NCKH-DUE vào tháng 12/2023. 
 • Website kê khai giờ NCKH: khoahoc.due.udn.vn (ID: email due.edu.vn cá nhân).
 • Thông tin liên lạc: Phòng Khoa học và HTQT (email: khoahoc@due.edu.vn, SĐT: 0236-395 4243)

  Trân trọng kính thông báo.

  Phòng Khoa học & HTQT