DHKT

Danh sách thi và Hướng dẫn thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa dành cho sinh viên chính quy khóa 47K

03/10/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2021.

Theo kế hoạch đã được thông báo đến sinh viên, Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa cho sinh viên đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2021 (khóa 47K) từ ngày 06 - 08/10/2021. 

Ngày thi chính thức: 06 - 07/10/2021

Ngày thi dự trữ: 08/10/2021

Danh sách thi: tại đây.

Hướng dẫn thi trực tuyến: tại đây.

Đề nghị sinh viên đọc kỹ và nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn thi; tra cứu danh sách thi và tham gia dự thi đúng thời gian quy định.

Nếu có vướng mắc liên quan đến kỳ thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037 để được hỗ trợ.

Trân trọng.