DHKT

Lịch thi kết thúc học phần HK 2 năm học 2020-2021 - Nhóm 2

06/08/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Theo kế hoạch thi đã thông báo, các lớp học phần kết thúc học từ tuần 43 đến tuần 50 theo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Nhóm 2) sẽ bắt đầu thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến từ ngày 10/08/2021. 

Sinh viên xem lịch thi tại đây:

·                 Lịch thi tự luận/ trắc nghiệm/ tự luận kết hợp trắc nghiệm

·                 Lịch thi vấn đáp

·                 Lịch thi máy

Đề nghị sinh viên đọc kỹ các hướng dẫn tham gia dự thi trực tuyến (Xem tại đây).

Trước ngày thi, sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn, vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi cá nhân. Đối với các học phần được tổ chức thi qua Zoom Meeting, link tham gia phòng thi sẽ được cung cấp cho sinh viên 24 giờ trước giờ thi.

Sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037.

Trân trọng.