DHKT

[ICYREB 2021] Gia hạn thời gian gửi bài Hội thảo quốc tế Nhà khoa học trẻ ICYREB-2021

13/07/2021
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/ Cô giảng viên trẻ (không quá 40 tuổi tính đến năm 2021) tham gia viết bài cho Hội thảo Khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ khối Kinh tế và Kinh doanh 2021 (ICYREB 2021) do Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế, Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM, Trường Đại học Kinh tế Luật - ĐHQG Tp. HCM đồng tổ chức. Hội thảo năm nay được đăng cai tổ chức bởi Học viện Ngân hàng.

Thời gian tổ chức dự kiến: tháng 12/2021
Địa điểm tổ chức: Học viện Ngân hàng
                               12 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt hoặc tiếng Anh
Thời hạn gửi bài: trước ngày 15/07/2021 (đã gia hạn)
Địa chỉ gửi bài: bài viết gửi tại website https://icyreb2021.sciencesconf.org
Email liên hệ: int.conference@hvnh.edu.vn

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem Thư mời viết bài tại đây.

Trân trọng cảm ơn!
P. KH&HTQT