DHKT

Thông báo về học bổng nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Nottingham Trent, Anh Quốc

11/12/2020

Phòng KH&HTQT xin gửi thông tin về học bổng nghiên cứu sinh toàn phần năm 2021 tại Nottingham Trent University. Cụ thể như sau:

1.       Nội dung học bổng: Học bổng sẽ bao gồm

-          Học phí cho năm 1-3 của chương trình tiến sĩ tại NTU và thesis-pending fee vào năm 4

-          Sinh hoạt phí hàng tháng từ năm 1-3 theo mức thấp nhất của UK Research and Innovation

2.       Điều kiện nhận học bổng

-          Đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào chương trình tiến sĩ tại NTU

-          Sẵn sàng học tại NTU vào kỳ nhập học ngày 1/10/2021 hoặc kỳ nhập học ngày 5/1/2022

-          Chỉ được nộp 1 đơn đăng ký cho 1 đề xuất nghiên cứu

3.       Nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký học bổng được nộp qua cổng thu hồ sơ trực tuyến. Hạn cuối nộp đơn học bổng là vào 12 giờ trưa (GMT) ngày 4/1/2021

Hồ sơ đăng ký học bổng và các lĩnh vực nghiên cứu vui lòng xem thêm tại link sau: https://www.ntu.ac.uk/research/research-degrees-at-ntu/phd-studentships/apply-for-a-phd-studentship?fbclid=IwAR30PNZZdMEc5wSdcafIVdzxz6NlB9wrHZ1ZtdY5kE3rm6r3t4I_0ufLBdk

Ứng viên có thể truy cập vào link sau để thảo luận trực tiếp với NTU về các lĩnh vực nghiên cứu: https://www.ntu.ac.uk/research/research-degrees-at-ntu/phd-studentships