DHKT

Thông báo về Hội thảo "Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học" của DAAD tại Đà Nẵng

12/11/2020
Phòng KH&HTQT xin gửi thông tin từ DAAD Việt Nam về Hội thảo "Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học" được tổ chức tại Đà Nẵng như sau:

Đối tượng tham dự: Các nhà khoa học trẻ hay nghiên cứu sinh tương lai quan tâm tới kỹ năng viết đề cương nghiên cứu theo chuẩn quốc tế, muốn tìm hiểu cách viết đề xuất nghiên cứu và lập dự toán kinh phí đề tài để gửi tới các quỹ tài trợ trong nước và quốc tế.

Địa điểmBelle Maison Parosand Danang Hotel, số 216 đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian: ngày 28 tháng 11 năm 2020 (từ 8h30 đến 18h00)

Chuyên gia: TS. Tô Thanh Loan, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội


Vui lòng đăng ký tham dự đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2020 tại: https://www.surveymonkey.com/r/pwwdanang2020

Hội thảo miễn phí, có giới hạn số lượng người tham dự là 20 người. Nếu số lượng đăng ký vượt quá con số này, chúng tôi sẽ tiến hành lựa chọn người tham dự dựa vào thông tin và lý do muốn tham dự hội thảo thông qua bản đăng ký online.


Lưu ý: Trước khi tham dự hội thảo, bạn cần tự chuẩn bị trước bản phác thảo đề cương nghiên cứu của mình, vì tất cả nội dung đều thực hành trên đề cương của chính các bạn.

Chương trình chi tiết và mẫu đề cương nghiên cứu mời xem tại: https://www.daad-vietnam.vn/vi/2020/11/10/scientific-proposal-writing-seminar-in-danang-2/


Ngôn ngữ sự kiện: Tiếng Anh và tiếng Việt