DHKT

Thông báo nộp đơn chương trình học bổng tiến sĩ BEYOND BORDERS - DAAD

04/11/2020
Phòng KH&HTQT xin thông báo từ DAAD Việt Nam về việc Nộp hồ sơ Chương trình học bổng tiến sĩ BEYOND BORDERS. Cụ thể như sau:
1. Giới thiệu về học bổng:
BEYOND Borders hỗ trợ các nghiên cứu thúc đẩy trao đổi liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn, tập trung vào kinh doanh quốc tế, khoảng cách văn hoá đa quốc gia và những vấn đề về di cư, an ninh, pháp luật. Đăng ký sẽ được mở đến ngày 15/01/2021. Chi tiết về chủ đề có thể xem tại: https://beyondborders.zeit-stiftung.de/
2. Các loại học bổng: BEYOND BORDERS cung cấp các học bổng cho những giai đoạn khác nhau của nghiên cứu tiến sĩ
- Start up Scholarships: dành cho sinh viên thạc sĩ nâng cao (advanced master's students) và nghiên cứu sinh trong giai đoạn đầu xây dựng nghiên cứu. Học bổng cấp trong 10 tháng, hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng 1,200 Euro và Dessertation Proposal Development Workshop
- Ph.D. Scholarships: dành cho nghiên cứu sinh đã nhập học vào các chương trình tiến sĩ hoặc được chấp nhận vào một individual Ph.D. Scheme. Học bổng cấp từ 1 đến 3 năm, hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng 1,400 Euro và Hội thảo hàng năm (yearly Students' Conference)
- Dissertation Completion Scholarships: dành cho các nghiên cứu sinh nâng cao (Advanced Ph.D. Students). Học bổng cấp trong 1 năm, hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng 1,400 Euro và Hội thảo hàng năm
3. Nộp hồ sơ: Hồ sơ bao gồm đề cương nghiên cứu, kế hoạch nghiên cứu và hai thư giới thiệu. Thông tin hướng dẫn cụ thể và yêu cầu nộp hồ sơ vui lòng xem tại đây.

Các thông tin chi tiết về chương trình học bổng vui lòng xem tại: https://bit.ly/329AMq3 hoặc liên hệ trực tiếp Dr. Anna Hofmann (hofmann@zeit-stiftung.de) - Director, Head of Research and Scholarship of ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.