DHKT

[Nhắc lại] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia về Kế toán và Kiểm toán - VCAA 2020

24/10/2020

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/ Cô viết bài cho Hội thảo khoa học quốc gia về Kế toán và Kiểm toán (VCAA 2020) do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Quy Nhơn, Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia Tp. HCM, Đại học Duy Tân, Đại học Nha Trang, Đại học Ngân hàng Tp. HCM, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp. HCM và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức với các thông tin cụ thể như sau:

 

  • Chủ đề Hội thảo: Hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với chuẩn mực kế toán quốc tế 
  • Thời gian tổ chứcNgày 04/12/2020 (Thứ Sáu)      
  • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
  • Thời hạn nộp bài viết: trước ngày 25/10/2019.
  • Thông tin gửi bài: bài viết gửi đến địa chỉ email  hoithao@due.edu.vn trước ngày 25/10/2020
  • Hội thảo sẽ xuất bản Kỷ yếu có chỉ số ISBN.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Thầy/ Cô vui lòng tham khảo Thư mời viết bài Hội thảo VCAA-2020.

Trân trọng cảm ơn./.

P. KH&HTQT

Thanks & Best regards
Hội thảo khoa học quốc gia về Kế toán & Kiểm toán (VCAA 2020)
Contact Conference Administrator
Email: hoithao@due.edu.vn
Website Hội thảo VCAA: http://due.udn.vn/vi-vn/vcaa
Tel: BTC 0945 478 821 (PGS.TS. Nguyễn Công Phương); BND 0905 223 886 (TS. Nguyễn Hữu Cường)

Tel Hành chính: 0236-3954243 (Ms Linh, Phòng Khoa học & HTQT)