DHKT

Danh sách các công bố quốc tế của giảng viên Nhà trường năm 2017

17/01/2018

Thống kê danh sách các bài báo công bố quốc tế của giảng viên Trường Đại học Kinh tế: 

Chi tiết xem tại đây.


Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn