DHKT

Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Phòng Công tác Sinh viên thông báo việc tiếp nhận hồ sơ xét học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Giá trị học bổng: mỗi suất 3 triệu đồng (số suất do Đại học Đà Nẵng quyết định phân bổ sau khi tổng hợp và xét chọn).

Đối tượng xét cấp:

- Sinh viên chính quy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh Covid-19 (Không phân biệt là người có hộ khẩu ở Đà Nẵng hay ở các tỉnh khác).

- Nếu tiêu chí hoàn cảnh khó khăn giữa các ứng viên tương đồng với nhau, Phòng CTSV sẽ ưu tiên các ứng viên chưa được nhận các tặng phẩm giá trị cao, hỗ trợ kinh phí, học bổng khó khăn, học bổng doanh nghiệp... trong năm học 2019-2020 và xem xét tiêu chí phụ là kết quả học tập - rèn luyện tích lũy, thành tích hoạt động cộng đồng,...

 

Cách thức đăng ký:  Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào form sau: https://forms.gle/61NAvXotrYfAWeDL6

Hạn cuối nộp hồ sơ trực tuyến: 29/08/2020

 

LƯU Ý:

Do tình hình dịch bệnh, nên các sinh viên sẽ chụp hình tất cả các hồ sơ trên và tạo thành file pdf để gửi trước về phòng Công tác Sinh viên để ứng tuyển. Hướng dẫn tạo file pdf từ các hình chụp: https://sinhvienkinhte.org/cach-tao-ho-so-de-nop-truc-tuyen/

(Lưu ý: đặt tên file thật rõ ràng theo format: HọTênSinhViên-Lớp-Ho_So_Xin_Hoc_Bong_DHDN.pdf)