DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Trao đổi phương pháp dạy học hai học phần: Quản trị Marketing và Marketing căn bản

29/06/2018

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dạy học trong đội ngũ giảng viên, Khoa Marketing luôn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt nhóm đọc tạo cơ hội cho các giảng viên có những buổi chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và chuyên môn, giúp nâng cao năng lực học thuật và các kỹ năng sư phạm khi đứng lớp. 

Sáng ngày 22/6, với chủ đề thảo luận và trao đổi phương pháp dạy học hai học phần: Quản trị Marketing và Marketing căn bản, thay mặt Bộ môn Marketing, TS Đinh Thị Lệ Trâm - tổ trưởng bộ môn đã đi sâu vào trình bày và phân tích sự khác nhau trong chương trình học của 2 học phần, các giới hạn nội dung trong từng học phần và triển khai thảo luận về phương pháp dạy học cụ thể cho từng học phần. Rất nhiều ý kiến xây dựng đã được các giảng viên đưa ra dựa trên kinh nghiệm dạy học của mình, từ đó buổi thảo luận được diễn ra sôi nổi và góp phần đưa ra các kết luận có ý nghĩa để dẫn dắt tư duy hành động cụ thể trong giảng dạy hai học phần này. 


Bên cạnh những thảo luận về phương pháp dạy học môn học Quản trị Marketing và Marketing căn bản, buổi sinh hoạt nhóm đọc cũng dành thời gian để bộ môn đưa ra các đánh giá và hướng dẫn các giảng viên trẻ đối với phương pháp giảng dạy, và các kĩ năng sư phạm trong hoạt động đứng lớp học phần Marketing căn bản. Đây là một cơ hội tốt để các giảng viên trẻ tiếp thu các ý kiến đóng góp và kinh nghiệm từ các chuyên gia đi trước, từ đó tự hoàn thiện kiến thức cũng như các kĩ năng đứng lớp, hình thành phong cách giảng dạy của riêng mình. 

Buổi sinh hoạt nhóm đọc kết thúc lúc 12h cùng ngày.