DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

 • Thông tin liên hệ

  Thông tin liên hệ:


  Văn phòng Khoa Marketing

  Địa chỉ: Văn phòng Khoa Marketing, phòng 602, tầng 6, tòa nhà Đa năng, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  Điện thoại: 02363525358 hoặc 02363525359
  Email: khoamarketing@due.edu.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/MarketingDUE


  Trưởng Khoa Marketing

  TS. Ngô Thị Khuê Thư

  Email: khuethu@due.edu.vn 


  Phó Trưởng Khoa Marketing

  TS. Đinh Thị Lệ Trâm  

  Email: dtletram@due.edu.vn