DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

 • Lĩnh vực khoa học

                      Giảng viên và lĩnh vực nghiên cứu Khoa Marketing


  STT

  Thầy/Cô

  Lĩnh Vực

  1

  PGS TS. Phạm Thị Lan Hương

  • Consumer Behavior

  • Tourism

  • Green Marketing & Experience

  • Brand

  2

  PGS TS. Lê Văn Huy

  • Consumer Behavior

  • Technology for Marketing

  • E-commerce

  3


  TS. Đường Liên Hà

  • Digital Marketing

  • Words of Mouth

  • Cluster

  • Promotion

  4

  TS. Đinh Thị Lệ Trâm

  • Relationship Marketing

  • Brand, Marketing Communication

  • Marketing Channels

  5

  TS. Ngô Thị Khuê Thư

  • Green Marketing and Corporate Social Responsibility

  • Consumer Behavior, Marketing online

  • Marketing Channels, Retailing

  6

  ThS. Nguyễn Cao Liên Phước

  • Music Marketing

  • Digital Marketing

  7

  ThS. Chu Mỹ Giang

  • Human-Computer Interaction/ Social Network

  • Digital Marketing

  • Social Marketing /Branding

  • Cluster/ Knowledge Sharing

  • Consumer Behavior

  8

  ThS. Trương Đình Quốc Bảo

  • Service Marketing

  • Brand

  • Green Marketing

  • Consumer Behavior

  9

  ThS. Trần Phương Hà

  • Marketing and Sales Ethics,

  • Corporate Social Responsibility (CSR),

  • Marketing Communication (social network),

  • Consumer Behavior

  10

  ThS. Nguyễn Phương Thảo

  • Multinational Corporations

  • Consumer Behavior

  11

  ThS. Nguyễn Minh Tâm

  • Tourism

  • Digital marketing

  • Sustainability and Responsibility in Marketing