DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

 • Chương trình đào tạo


   

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1760/QĐ-ĐHKT ngày 01 tháng 9  năm 2017 của

  Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế)

  Trình độ đào tạo
  :

  ĐẠI HỌC

  Ngành
  :

  MARKETING

  Mã ngành
  :

  52 34 01 15

  Tên ngành (Tiếng Anh)
  :

  MARKETING

  Tên chuyên ngành
  :

  TRUYỀN THÔNG MARKETING

  Tên chuyên ngành (Tiếng Anh)
  :

  MARKETING COMMUNICATION

  Mã chuyên ngành
  :

  52 34 01 15 02

  Loại hình đào tạo
  :

  Chính quy

  1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung

  Mục tiêu của chương trình là đào tạo và cung ứng cho các doanh nghiệp và tổ chức các nhà quản trị và chuyên viên truyền thông marketing có các phẩm chất sau:

  1.    Được trang bị các kiến thức khoa học nền tảng và kiến thức chuyên sâu về marketing và truyền thông marketing.

  2.    Có năng lực quản trị hoạt động truyền thông marketing cho tổ chức  và sử dụng các công cụ, kỹ thuật truyền thông marketing trong môi trường toàn cầu hóa và kỹ thuật số.

  3.    Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn, tự nghiên cứu và tư duy phản biện, sáng tạo trong hoạt động truyền thông marketing.

  4.    Có năng lực làm việc trong môi trường đa lĩnh vực, đa văn hóa với các kỹ năng quan trọng như giao tiếp kinh doanh, kỹ năng tiếng Anh và làm việc nhóm hiệu quả.

  5.    Đam mê với nghề nghiệp truyền thông marketing và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

  1.2. Chuẩn đầu ra

   

  Sinh viên chuyên ngành Truyền thông Marketing khi tốt nghiệp có các năng lực sau:

   

  Chuẩn đầu ra

  Kiến thức

  Kỹ năng

  Thái độ

  1. Áp dụng kiến thức khoa học nền tảng về tự nhiên, xã hội, về kinh tế, quản lý vào công việc

  X

   

   

  2. Nhận diện, phân tích, phản biện, và giải quyết vấn đề thực tiễn marketingtrong môi trường kỹ thuật số và toàn cầu hóa

  X

  X

   

  3. Hoạch định chiến lược truyền thông marketing cho nhãn hàng và doanh nghiệp

  X

  X

   

  4. Thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông marketing như quảng cáo, quan hệ công chúng, khuyến mãi và marketing trực tiếp cho nhãn hàng và doanh nghiệp

  X

  X

   

  5. Thiết kế nội dung marketing cho các sản phẩm truyền thông một cách sáng tạo.

  X

  X

   

  6. Sử dụng thuần thục công nghệ thông tin trong việc tạo các sản phẩm truyền thông

  X

  X

   

  7. Sử dụng các công cụ marketing kỹ thuật số để triển khai các chương trình truyền thông trực tuyến

  X

  X

   

  8. Giao tiếp kinh doanh hiệu quả với các kỹ năng truyền thông quan trọng như: soạn thảo văn bản, báo cáo, lập kế hoạch; thuyết trình, lắng nghe, chia sẻ thông tin và làm việc nhóm

  X

  X

   

  9. Giao tiếp hiệu quả trong bối cảnh quốc tế với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc tương đương) trở lên

  X

  X

   

  10. Thể hiện trách nhiệm bản thân trong công việc với xã hội. Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội. Cụ thể sinh viên phải đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động ngoại khóa theo qui định của Trường Đại học kinh tế (theo Quyết định số 749/QĐ ĐHKT ngày 20/4/2017)

   

   

  X

  11. Thể hiện niềm đam mê nghề nghiệp truyền thông marketing và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong hành nghề.

   

   

  X

   

  Ma trận quan hệ giữa mục tiêu chương trình và chuẩn đầu ra chương trình:

   

   

  1.3. Cơ hội việc làm

  Sinh viên ngành Truyền thông Marketing được đào tạo và chuẩn bị để có khả năng và cơ hội hoạt động như là những chuyên viên và nhà quản trị truyền thông marketing trong ba nhóm tổ chức khác nhau gồm (1) các doanh nghiệp sản  xuất, thương mại và dịch vụ  (2) các công ty quảng cáo và  truyền  thông (Agency) (3) các tổ chức nhà nước và phi chính phủ với những lĩnh vực đa dạng sau:

  + Lĩnh vực quảng cáo (Advertising): Hoạt động trong các công ty truyền thông, các công ty quảng cáo cũng như các tổ chức có tham gia trong lĩnh vực quảng cáo với các vị trí như Giám đốc Quảng cáo, Chuyên viên sáng tạo quảng cáo, Chuyên viên khai thác Quảng cáo, Chuyên viên kinh doanh quảng cáo, Account Coordinator, Media Director, Media Coordinator, Media Buyer, Copywriter  …

  + Lĩnh vực marketing trực tuyến (Online Marketing Jobs): Hoạt động trong các doanh nghiệp, phụ trách các hoạt động marketing trực tuyến và trong các công ty cung cấp dịch vụ truyền thông trực tuyến với 4 nhóm công việc: Marketing qua mạng, Marketing kỹ thuật số, Marketing mạng xã hội, Quảng cáo trực tuyến …..

  + Lĩnh vực quan hệ công chúng (Public Relations): Hoạt động trong các doanh nghiệp và phụ trách các hoạt động về quản trị công chúng, truyền thông tổ chức tại  các vị  trí  công việc  như Chuyên viên quan hệ công chúng, Chuyên viên tổ chức sự kiện, Nhà hoạch định sự kiện, Quản trị truyền thông tổ chức …

  + Lĩnh vực truyền thông thương hiệu (Corporate & Brand Communication): Hoạt động trong các doanh nghiệp và phụ trách các hoạt động truyền thông thương hiệu công ty, sản phẩm với  các  vị  trí  như Giám đốc truyền thông, Chuyên viên truyền thông, Giám đốc truyền thông thương hiệu, Chuyên viên tư vấn truyền thông chiến lược …

  + Lĩnh vực khuyến mãi chiêu thị (Promotion): Hoạt động trong các doanh nghiệp và phụ trách việc lập kế hoạch và quản trị các chương trình khuyến mãi với các vị trí như Chuyên viên quản trị khuyến mãi, Quản trị viên chiêu thị …

  + Lĩnh vực bán hàng (Sales): Hoạt động trong các doanh nghiệp và phụ trách các hoạt động quản trị lực lượng bán, bán hàng trực tiếp .v.v.  với  các vị trí công việc như : Nhân viên bán hàng, Quản trị bán hàng, Đại diện bán hàng …

  Các cơ hội phát triển nghề nghiệp và cá nhân: Sinh viên ngành Truyền thông Marketing  được đào tạo và chuẩn bị các kiến thức và năng lực cần thiết để có thể phát triển theo các mức độ thăng tiến nghề nghiệp trong các tổ chức từ nhân viên truyền thông marketing (marketing communication officer) đến  các cấp quản trị trung gian (marketing communication manager) và quản trị cấp cao (marketing communication director).

  Ngoài ra, những sinh viên theo học chuyên ngành Truyền thông Marketing cũng được trang bị những kiến thức cần thiết cho việc theo học các bậc học cao hơn trong lĩnh vực Marketing.

  2. Thời gian đào tạo: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.

  3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 133 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

  4. Đối tượng tuyển sinh:    Tốt nghiệp THPT, THCN

  5.Qui trình đào tạo:           Hình thức tín chỉ.

  6. Thang điểm:                    Quy chế đào tạo đại học theo học chế tín chỉ.

  7. Nội dung chương trình:

  7.1. Học phần chung toàn Trường

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  01

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

  2

  02

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

  3

  03

  SMT1003

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  3

  04

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2

  05

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  2

  06

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  3

  07

  ENG1011

  PRE-IELTS 1

  3

  08

  ENG1012

  PRE-IELTS 2

  2

  09

  ENG1013

  IELTS BEGINNERS 1

  2

  10

  ENG1014

  IELTS BEGINNERS 2

  3

  11

  ENG2011

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 1

  3

  12

  ENG2012

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 2

  2

  13

  ENG2013

  IELTS INTERMEDIATE 1

  2

  14

  ENG2014

  IELTS INTERMEDIATE 2

  3

  15

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  3

  16

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  3

  17

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  3

  18

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  3

  19

  MGT1002

  Quản trị học

  3

   

   

  Tổng

  50

  20

   

  Giáo dục thể chất

  5

  21

   

  Giáo dục Quốc phòng

  4 tuần

  Ngoài khối lượng kiến thức tiếng Anh như thiết kế, khuyến khích sinh viên đã hoàn thành học phần tiếng Anh ENG2013 và ENG2014 tham gia các học phần tiếng Anh sau, kết quả thi các học phần này được ghi vào bảng điểm nhưng không tính vào điểm trung bình học tập.

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  22

  ENG3011

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 1

  2

  23

  ENG3012

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 2

  2

  24

  ENG3013

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 3

  2

  25

  ENG3014

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 4

  2

  7.2. Học phần chung khối ngành

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  26

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  3

  27

  MKT2001

  Marketing căn bản

  3

  28

  STA2001

  Hệ thống thông tin quản lý

  3

  29

  HRM2001

  Hành vi tổ chức

  3

  30

  STA2002

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  3

  31

  FIN2001

  Thị trường và các định chế tài chính

  3

  32

  MGT2002

  Nhập môn kinh doanh

  3

  33

  IBS2001

  Kinh doanh quốc tế

  3

  34

  LAW2001

  Luật kinh doanh

  3

  35

  ENG3001

  Tiếng Anh kinh doanh

  3

   

   

  Tổng

  30

  7.3. Học phần chung của ngành

  7.3.1. Học phần bắt buộc

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  36

  MKT3001

  Quản trị Marketing

  3

  37

  MKT3002

  Nghiên cứu Marketing

  3

  38

  MKT3003

  Hành vi người tiêu dùng

  3

  39

  MKT3004

  Chiến lược Marketing

  3

  40

  MKT3005

  Quản trị Thương hiệu

  3

   

   

  Tổng

  15

  7.3.2. Học phần tự chọn

  Chọn ít nhất 6 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau:

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  41

  COM3003

  Quản trị quan hệ khách hàng

  3

  42

  MGT3001

  Quản trị chiến lược

  3

  43

  COM3002

  Quản trị bán lẻ

  3

  44

  IBS3010

  Marketing quốc tế

  3

  45

  MGT3011

  Khởi sự kinh doanh

  3

  46

  HOS3001

  Marketing dịch vụ

  3

  7.4. Học phần chuyên ngành

  7.4.1. Học phần bắt buộc

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  47

  MKT3006

  Truyền thông marketing

  3

  48

  MKT3012

  Hoạch định phương tiện truyền thông (Media planning)

  3

  49

  MKT3013

  Thiết kế truyền thông đa phương tiện (Multimedia Design)

  3

  50

  MKT3014

  Quan hệ công chúng

  2

  51

  MKT3015

  Quảng cáo

  3

  52

  MKT3016

  Khuyến mãi

  2

  53

  MKT3017

  Đề án Truyền thông marketing

  2

   

   

  Tổng

  18

  7.4.2. Học phần tự chọn

  Chọn ít nhất 4 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau:

  STT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  54

  MKT3018

  Marketing mạng xã hội

  3

  55

  MKT3019

  Công cụ truyền thông trực tuyến

  3

  56

  MKT3020

  Mỹ thuật ứng dụng

  3

  57

  MKT3007

  Marketing kỹ thuật số

  3

  58

  MKT3008

  Định giá

  3

  59

  MKT3009

  Kênh marketing

  3

  60

  MKT3010

  Quản trị sản phẩm mới

  3

  61

  IBS3007

  Quản trị đa văn hóa

  3

  62

  COM3008

  Marketing điện tử

  3

  63

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  2

  7.5. Hoạt động ngoại khóa

  TT

  Hoạt động ngoại khóa

  Ghi chú

  64

  Các hoạt động ngoại khóa được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau với mục đích chính là tạo cơ hội để sinh viên trải nghiệm và hàm thụ các chủ đề về mỹ thuật và đạo đức trong truyền thông cũng như thực hành và phát triển các kỹ năng nói, viết trong truyền thông marketing : (1) Guest Speakers; (2) tham quan (field trip) các tổ chức truyền thông như nhà đài, tòa soạn, các agency; (3) thực tập ngắn tại các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành truyền thông gồm các agency và các media;(4) tổ chức cuộc thi về truyền thông phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông …

  2 tuần

  7.6. Thực tập cuối khóa

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

   

   

  Hình thức 1

   

  65

  MKT4005

  Bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp

  4

  66

   

  Học bổ sung ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn

  6

   

   

  Hình thức 2

   

  67

  MKT4006

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  10

             

  * Sinh viên phải học học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học", có điểm trung bình chung tích lũy lớn hơn mức quy định của Trường và được Khoa chuyên ngành đồng ý cho làm khóa luận tốt nghiệp.

   

   

    


  Mục tiêu chương trình

  Chuẩn đầu ra

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  1

  X

  X

  X

   

   

   

   

   

   

  X

  X

  2

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

  X

  X

  3

  X

  X

  X

  X

   

   

   

  X

  X

   

  X

  4

   

   

   

   

   

   

   

  X

  X

  X

  X

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  X

  X