DHKT

Khoa Marketing

 • Hướng dẫn tổ chức hoạt động khoa học " Nhóm đọc"

  HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

  “NHÓM ĐỌC” (THEORY READING GROUP)

  1.      Giới thiệu chung

  Nhóm đọc (Theory Reading Group - TRG) của khoa Marketing là tập hợp các nhà khoa học, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và các Trường Đại học khác nhằm mục đích chia sẻ thông tin khoa học về lý luận, thực tiễn các vấn đề của khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý đương đại của Việt Nam và thế giới, hướng tới xây dựng cộng đồng khoa học chia sẻ tri thức khoa học chung.

  2.      Hình thức tổ chức 

  - Nhóm đọc là hình thức tổ chức dựa trên sự tham gia tự nguyện của các nhà khoa học, giảng viên và viên chức đang công tác tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và các Trường Đại học khác. 

  - Thành viên của Nhóm đọc bao gồm:

                    + Thành viên cơ hữu: Các nhà khoa học, giáo viên tham gia đăng ký trực tiếp với Khoa Marketing để Khoa lập danh sách thành viên cơ hữu, chuyển lên Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, lấy xác nhận của Ban Giám Hiệu Nhà trường. Thành viên cơ hữu của Nhóm đọc sẽ đóng vai trò chủ yếu trong việc truyền bá kiến thức mới (báo cáo viên, người khởi xướng ý tưởng, người dẫn đạo ý tưởng…), thúc đẩy sự lan tỏa kiến thức, tạo dựng từng bước “cộng đồng bạn đọc khoa học” tại Khoa và tại Trường.

                    + Thành viên vãng lai: các nhà khoa học, giáo viên có mong muốn tham dự các buổi sinh hoạt của Nhóm đọc, nhưng không bắt buộc phải báo cáo và thuyết trình.

  - Số lượng thành viên tham gia: tối thiểu là 3 thành viên hữu cơ.

  - Nhóm đọc không thu phí thành viên.

  3.      Nguyên tắc hoạt động của Nhóm đọc

  - Các thành viên hữu cơ của Nhóm đọc (đã có đăng ký danh sách của Khoa) sẽ chia sẻ tự nguyện các kiến thức khoa học với các thành viên khác trong nhóm và khác nhóm theo lịch sinh hoạt đã được sự thống nhất của các thành viên và Khoa chủ trì.

  - Các kiến thức khoa học được cung cấp từ các bài báo khoa học, giáo trình mới, sách tham khảo mới… nhằm củng cố và cập nhật các kiến thức chuyên ngành của Bộ môn/ Khoa, phục vụ trực tiếp cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên Nhà trường. Nội dung kiến thức chia sẻ sẽ đi theo những chủ đề do Khoa chủ trì đăng ký trong lịch sinh hoạt định kỳ của Nhóm.

  - Lịch sinh hoạt của Nhóm đọc tối thiểu 1 lần / 2 tháng và thông báo rộng rãi trên lịch tuần của Nhà trường.

  4.      Quyền lợi của thành viên Nhóm đọc

  - Tham gia Nhóm đọc, nhà khoa học và giảng viên sẽ được tính giờ khoa học như sau: 

                    + Báo cáo viên được tính 50 giờ / báo cáo (kèm theo minh chứng bao gồm nội dung báo cáo, có xác nhận của Khoa chủ trì).

                    + Được chia sẻ thông tin, nguồn dữ liệu, kiến thức mới hoặc những lý thuyết nền tảng liên quan đến các hướng nghiên cứu phát triển chính của chuyên ngành đào tạo. 

                    + Cùng tham gia khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên khoa học của Nhóm đọc (sách, bài báo, tài liệu dưới dạng bản in hoặc tài liệu trực tuyến)

  - Nhà trường sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho mỗi sinh hoạt của Nhóm đọc (phòng chuyên đề, máy chiếu, âm thanh, ánh sáng…), căn cứ vào lịch sinh hoạt định kỳ đã đăng ký trên lịch tuần.


porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants
istanbul escort
xxx sex video daunlod sex xxxnxx hd