DHKT

Maritime Bank tuyển dụng tại Đà Nẵng và Nha Trang

11/01/2018

TẠI ĐÀ NẴNG

1/ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG THẾ CHẤP

2/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

3/ GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN ( SENIOR RELATIONSHIP MANAGER)

TẠI NHA TRANG

1/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

2/ GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN ( SENIOR RELATIONSHIP MANAGER)

3/ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG THẾ CHẤP  

4/ CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

TRUNG TÂM HTSV & QHDN