DHKT

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 47K được xét ở nội trú KTX năm học 2021-2022 (đợt 1)

07/09/2021


 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 47K

được xét ở nội trú tại Ký túc xá Trường (đợt 1)

*****

Các thông tin hướng dẫn hoàn thành thủ tục đăng ký nội trú KTX sẽ được gửi qua email cá nhân của sinh viên.

DANH SÁCH vui lòng XEM TẠI ĐÂY