DHKT

Workshop: “Đ𝐈̣𝐍𝐇 𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐄̂̀ 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏 𝐕𝐀̀ 𝐂𝐎̛ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐋𝐀̀𝐌 𝐓𝐀̣𝐈 𝐃𝐀𝐍𝐀𝐌𝐄𝐂𝐎”

29/04/2021

“Đ𝐈̣𝐍𝐇 𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐄̂̀ 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏 𝐕𝐀̀ 𝐂𝐎̛ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐋𝐀̀𝐌 𝐓𝐀̣𝐈 𝐃𝐀𝐍𝐀𝐌𝐄𝐂𝐎”
-----------------------------------------------------
Với sự hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp, sự kiện Định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm do Công ty CP Y tế DANAMECO tổ chức diễn ra vào ngày 07/05/2021 dành cho sinh viên các khoa - khối ngành kinh tế liên quan tại trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.
🔥🔥 Đến với sự kiện bạn sẽ có cơ hội:
📍 ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM NGOẠI KHÓA
📍 Tạo môi trường để các bạn sinh viên tiếp cận gần hơn với doanh nghiệp, tăng cơ hội việc làm.
📍 Tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình và điều kiện tuyển dụng của DANAMECO.
📍 Có cơ hội làm việc tại Công ty CP Y tế DANAMECO
📍 Giúp sinh viên có sự chuẩn bị, định hướng tốt về nghề nghiệp trước khi tham gia vào thị trường lao động.
🔥🔥 Sự kiện ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM là cầu nối quan trọng trong việc định hướng nghề nghiệp không chỉ đối với sinh viên mà còn giúp hiện thực hóa sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội mà Nhà trường đã định hướng.
🔥🔥 Link đăng ký tham gia sự kiện:https://bitly.com.vn/wwghi8
⏰ Thời gian: 8h00, ngày 07/05/2021

🏫 Địa điểm: Đại học Kinh tế Đà Nẵng