DHKT

Từ ngày 4/8, Đại học Đà Nẵng thu lệ phí đăng ký xét tuyển khi thí sinh trúng tuyển nhập học

03/08/2016

Nhằm giảm khó khăn cho thí sinh khi nộp lệ phí đăng ký xét tuyển, Đại học Đà Nẵng không thu lệ phí lúc đăng ký xét tuyển đối với các thí sinh nộp hồ sơ từ ngày 04/8/2016.

Các thí sinh trúng tuyển Đợt I nhưng chưa nộp lệ phí đăng ký xét tuyển sẽ nộp vào lúc nhập học theo quy định như sau:

- Thí sinh đăng ký vào 1 trường thuộc nhóm Đại học Đà Nẵng: nộp 30.000 đồng.

- Thí sinh đăng ký từ 2 trường trở lên thuộc nhóm Đại học Đà Nẵng: nộp 60.000 đồng.