DHKT

Thông báo kế hoạch đăng ký học chương trình 2, học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên các lớp Hệ chính quy đang theo học tại Trường

06/08/2021

THÔNG BÁO

           Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

Căn cứ Quy định số 6636/ĐT ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Hiệu trưởng về việc học cùng lúc hai chương trình, những sinh viên đủ điều kiện và có nguyện vọng đăng ký học chương trình thứ hai cần nghiên cứu kỹ Quy định này và đăng ký học chương trình thứ hai theo kế hoạch sau:

- Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021: Sinh viên thực hiện việc đăng ký học chương trình thứ hai trực tuyến trên trang web http://daotao.due.udn.vn:1081, sau đó xuất Đơn đăng ký học chương trình thứ hai ra file PDF .

- Ngày 16/8/2021 (Thứ hai): Sinh viên nộp Đơn đăng ký học chương trình thứ hai (file pdf) để xin ý kiến của Giáo viên chủ nhiệm và Khoa quản lý chuyên ngành thông qua email của giáo viên chủ nhiệm.

- Ngày 19/8/2021 (Thứ năm): Khoa quản lý chuyên ngành chuyển Đơn đăng ký học chương trình thứ hai về Phòng Đào tạo.

- Những sinh viên có đủ điều kiện Nhà trường sẽ trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng xem xét và ra quyết định cho phép học chương trình thứ hai kể từ kỳ I năm học 2021-2022.

- Khi có Quyết định của Đại học Đà Nẵng, Nhà trường sẽ thông báo cho sinh viên kết quả trên website của nhà trường. Sinh viên được phép học chương trình thứ hai cần nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo của chuyên ngành thứ hai để đăng ký học trong các học kỳ tới.

Lưu ý: Ngành sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai phải khác ngành sinh viên đang học. Trong đợt đăng ký chương trình hai kỳ này, Nhà trường tuyển sinh đào tạo 28 chuyên ngành thuộc 18 ngành: Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Luật, Luật kinh tế, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị nhân lực, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh, Quản lý nhà nước và Thống kê kinh tế. Danh mục và thông tin chi tiết về các ngành và chuyên ngành đào tạo, sinh viên xem tại:

https://due.udn.vn/vi-vn/tuvantuyensinh2021/gt/cid/4568

Đề nghị sinh viên thực hiện việc đăng ký học chương trình thứ hai theo đúng kế hoạch trên.

           Trân trọng!