DHKT

Trường Đại học Kinh kế, Đại học Đà Nẵng: Làm việc với đoàn chuyên gia Đức và tổ chức UN–Habitat về dự án "Quy hoạch nhanh" (10-03-2015)

09/03/2015
Tại buổi làm việc, tổ chức UN – Habitat đã giới thiệu sơ lược về các dự án đã và đang triển khai tại Việt Nam, trong đó tập trung vào dự án Quy hoạch nhanh - một dự án nghiên cứu theo hướng hành động nhằm phát triển phương pháp quy hoạch đô thị đa ngành, trong đó tập trung vào hạ tầng dịch vụ cơ bản tại các thành phố trẻ năng động của các nước đang phát triển. Đà Nẵng được chọn là một trong ba thành phố trên thế giới nhận được sự hỗ trợ tư vấn triển khai dự án này nhằm mục tiêu xây dựng chính sách phát triển quy hoạch đô thị bền vững, thân thiện với môi trường và có sức cạnh tranh cao trên trường quốc tế. Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng sẽ đóng vai trò cộng tác, hỗ trợ các chuyên gia của dự án trong việc thu thập dữ liệu, tiến hành các khảo sát và nghiên cứu về quy hoạch đô thị, tư vấn quy hoạch nhanh cho thành phố.

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn