DHKT

Học bổng Tiến sỹ ngắn hạn ngành Logistics và Vận tải tại Vương quốc Bỉ

28/03/2016

Kính gửi: Các Khoa, đơn vị trực thuộc Nhà trường.

Trong khuôn khổ dự án hợp tác song phương giữa Chính phủ Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ, vùng Wallonie-Bruxelles (WBI) và Chính phủ Việt Nam, trường Đại học Liège (Vương quốc Bỉ) và trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng (Việt Nam) sẽ tiếp tục chương trình hợp tác đào tạo Thạc sỹ ngành Logistic và Vận tải từ năm 2016. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô thông tin về 02 (hai) suất học bổng nghiên cứu sinh (tiến sỹ) theo hình thức sandwich như sau:


Thời gian của học bổng: 03 tháng trong giai đoạn 2016-2017 và 06 tháng trong năm 2018 do Chính phủ Wallonie-Bruxelles đài thọ trong khuôn khổ dự án song phương số 16.

Trách nhiệm: Ứng viên chịu tiền vé máy bay Việt Nam – Bỉ.

Ngôn ngữ học tập: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Điều kiện ứng tuyển: Các giảng viên đã có bằng thạc sỹ và có nguyện vọng theo học chương trình đào tạo quốc tế tiến sỹ ngành Logistic & Vận tải tại Trường Đại học Liège (Vương quốc Bỉ) với các thông tin trên đây.


Kính đề nghị các Khoa, đơn vị thông báo và phổ biến thông tin học bổng tiến sỹ ngắn hạn tại Vương quốc Bỉ đến toàn bộ giảng viên của Khoa và gửi danh sách giảng viên ứng tuyển tham dự trước 17h ngày 25/3/2016 (thứ sáu) cho Phòng KH&HTQT. Để có thêm thông tin chi tiết, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Phòng KH&HTQT (khoahoc@due.edu.vn; 0511-3954243).


Trân trọng!


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn