DHKT

Góp ý Dự thảo quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

29/01/2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô


Thực hiện việc chuẩn hóa công tác quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Phòng Khoa học &HTQT kính gửi Quý Thầy/Cô trong toàn trường bản Dự thảo Quy trình đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.

Nhà trường kính đề nghị Quý Thầy, Cô nghiên cứu và đóng góp ý kiến hoàn chỉnh cho Bản dự thảo Quy trình trên, trên cơ sở đó Nhà Trường sẽ ban hành thực hiện trong năm 2016.

Nhà trường kính đề nghị các đơn vị gửi Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của Quý Thầy/Cô trong đơn vị mình (bản cứng) về Phòng Khoa học & HTQT trước 17h ngày 29 tháng 01 năm 2016 và (file mềm) qua email: khoahoc@due.edu.vn.

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn