DHKT

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 3226/QĐ-ĐHĐN ngày 21/9/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

14/12/2021

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 3226/QĐ-ĐHĐN ngày 21/9/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Toàn văn Quyết định, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn!

P.KH&HTQT

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn